PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Marius Holm (til venstre) og Jan Vidar Bergersen jobber i VVS Gruppen, som nylig ble sertifisert som miljøfyrtårn. Det tjener både klimaet og bedriften på. (Foto: Stein Arild Iglebæk)
Marius Holm (til venstre) og Jan Vidar Bergersen jobber i VVS Gruppen, som nylig ble sertifisert som miljøfyrtårn. Det tjener både klimaet og bedriften på. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Fyrtårn – for mer enn miljøet

VVS Gruppen er nylig sertifisert som miljøfyrtårn. Det gir gevinster også for bedriften selv.

– Man har et ansvar som firma for å ta klima på alvor. Det er hovedsaken, men samtidig gir sertifisering som miljøfyrtårn et konkurransefortrinn. Miljøkrav inngår i stadig flere anbud, sier daglig leder Jan Vidar Bergersen i VVS Gruppen, som har om lag 30 ansatte.

– Du får det dokumentert svart på hvitt hva du kan forbedre, ikke bare når det gjelder det ytre miljøet, men også arbeidsmiljøet. Da kommer potensialet for å kutte kostnader tydelig fram, legger han til.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn på 1-2-3.

Fleksibelt kursopplegg

VVS Gruppen gjennomførte kurset, som tilbys gjennom Rørentreprenørene Norge, på slutten av fjoråret. Det er lagt opp som fire webinarer hver på om lag en time, med en uke mellom hver modul.

– Webinar er praktisk. Passer ikke tidspunktet, kan du se forelesningene i opptak. Og du kan se dem igjen, spole og sette på pause. Dessuten er kursholder Rune Drægni veldig flink, han presenterer stoffet på en enkel måte og følge opp hver enkelt deltaker, sier Marius Holm.

Det er Holm som har vært nøkkelpersonen i VVS Gruppen i å dra bedriften gjennom prosessen. For øvrig er både han og Bergersen enig i at det er fornuftig å utpeke en person som jobber dedikert med problemstillingen når en bedrift vil bli miljøfyrtårn.

En fordel med å drive hele prosessen selv, framfor å leie inn en konsulent, er at bedriften får eierskapet og beholder kunnskapen etter at sertifiseringen er gjennomført.

Til sammen 12 rørleggerbedrifter har gjennomført dette kursopplegget. Ny runde begynner tirsdag 21. mai klokken 10.00. Vil du vite mer eller melde deg på, kan du ringe Rune Drægni på 900 25 168 eller sende ham en epost.

Maks 40 timer

Holm anslår at han har brukt om lag en dag for å jobbe med hver modul, det følger med noen praktiske oppgaver.

– Det er ikke kvantefysikk, men en del arbeid med å fremskaffe dokumentasjon, sier han.

Når man er sertifisert, er ikke jobben over. Poenget er at miljøsertifisering skal være en kontinuerlig prosess, hvor det hvert år skal dokumenteres og settes nye mål.

– Men mye av dette skjer innimellom det vanlige arbeidet, for eksempel å måle og effektivisere energibruken, sier Holm.

– Det er vanskelig å tallfeste eksakt, men miljøarbeidet gir altså besparelser i kroner. Dessuten får du et konkurransefortrinn. Mens vi tidligere i anbud måtte skrive nærmest en stor avhandling om miljøarbeidet, kan vi i dag bare legge ved kopi av sertifikatet, sier Bergersen.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler