PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Gikk av som FFV-styreleder

Oddgeir Tobiassen (fagsjef i NRL) gikk av som styreleder i Fagrådet for våtrom (FFV) etter fem år i stillingen.


TRER AV: Etter fem år som styreleder i Fagrådet for våtrom (FFV), takket Oddgeir Tobiassen for en fin og lærerik tid, og videresendte fakkelen til Birger Olsen fra Boliginstituttet AS/Norges Takseringsforbund.

Tobiassen har vært i FFVs styre i seks år - hvorav fem har vært som styreleder - og gikk ut av styret under fagrådets generalforsamling, som ble avholdt 22. mai 2014 på Helsfyr hotell i Oslo.

Han var på valg og med bakgrunn i ønske om fornyelse i styret og prioritering av andre oppgaver i NRL, tok Tobiassen ikke gjenvalg for en ny periode.

Vervet i FFV's styre er som representant for NRL/BNL og for utførende. Fagkonsulent Are S. Nielsen fra NRL ble enstemmig valgt inn som ny styrerepresentant for NRL/BNL.

Her kan du lese om FFVs "Våtromsdagene"

Takket for lærerike år

I sin avskjedstale til generalforsamlingen takket han for seks lærerike år og for et godt og konstruktivt samarbeid både med styret og administrasjonen i FFV.

I hans periode som styreleder har det skjedd mye i FFV og det har vært noen krevende utfordringer som har blitt løst og "landet" på en god måte etter Tobiassens mening.

Til slutt i sin avskjedstale til Generalforsamlingen takket han sin arbeidsgiver NRL for mulighetene som gis for å kunne påta seg slike verv. Han uttrykte også stor tilfredshet med at kollega og fagkonsulent i NRL Are S. Nielsen ble valgt inn i det nye styret.

Nytt styre i FFV

Birger Olsen fra Boliginstituttet AS/Norges Takseringsforbund ble innvalgt som ny styreleder.

Dette er styrets øvrige sammensetning:

  • Olav Dagsleth fra MLF/BNL representerer utførende
  • Tore Carlsson fra Ardex AS/Byggkeramikkforeningen
  • Kjell Bernt Kalland fra Armaturjonsson AS/VA og VVS-produsentene –VVP
  • Grete Kjeldsen fra Norconsult AS – Rådgivende Ingeniøres forening – RIF
  • Are S. Nielsen NRL/BNL – representerer utførende

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler