PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Fagsjef Are Skaar Nielsen har deltatt i læreplangruppa på vegne av Rørentreprenørene Norge. Foto: Ilja Hendel
Fagsjef Are Skaar Nielsen har deltatt i læreplangruppa på vegne av Rørentreprenørene Norge. Foto: Ilja Hendel

Gjennombruddsplaner til høring

Teoriprøve før svenneprøve, brannsikringsanlegg som kompetansemål og digitale ferdigheter går inn som nye elementer i læreplanene til VGS.

– Vi har i mange år kjempet for at man må avlegge en teoriprøve før svenneprøve. Det at dette nå er med i høringen er et gjennombrudd, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge

"Opplæringa i Vg3 røyrleggjarfaget skal avsluttast med ein sveineprøve. For å kunne gå opp til sveineprøven må ein ha bestått sentralt gitt skriftleg eksamen. Alle skal opp til sveineprøven, som skal gjennomførast på fem dagar." Står det i læreplanen som ligger til høring.

– Dette gjør vi for å sikre at elevene som skal opp til svenneprøven har en teoretisk faglig sterk nok bakgrunn. Det er vesentlig, for hittil har det ikke vært noe krav til at man opprettholder teorikunnskapene etter at man er ferdig på VG2. Nå sørger man for at Vg3, læretiden, at det også er påfyll av teori der.

Riktig brannsikringskompetanse

Sprinkleranlegg er også satt i søkelyset i den nye læreplanen.

– Vi ser jo at det er mer og mer fokus på sprinkler, og det at vi har fått lagt inn det som et eget kompetansemål er bra. På denne måten sørger vi for at alle ferdigutdannede rørleggere ha riktig grunnkompetanse på brannsikringsanlegg.

I tillegg er digitale ferdigheter viet god plass, i forbindelse med produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Det innebærer å bruke digitale verktøy til å måle, regne ut og tegne.

Læreplanen for Vg2 gjelder fra 2021. Påfølgende VG3 gjelder fra 2022 for de som begynner på VGS til neste år.

– Gi innspill!

– Læreplangruppa som har jobbet med læreplanene er fornøyd med det som foreligger nå, men at vi oppfordrer til å gi innspill. (LENKER)

RørNorge ved Jens Høglund og Are Skaar Nielsen har i samarbeid med Bjørn Lasse Pedersen (Polarsirkelen VGS), Kjetil Aalstad Nilsen (Færder VGS) og Ståle Myklebust (Borgund VGS).
fremarbeidet læreplanene på forespørsel fra Utdanningsdirektoratet.

Gruppa oppfordrer rørbransjemedlemmer til å gå igjennom og kommentere høringene:

Vg2 rørleggerfaget
Vg3 rørleggerfaget

RørNorge, ved Martin Andersen har også bidratt i læreplanene for anleggsrørleggerfaget. Se læreplanforslaget her 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler