PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.
Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Statsbudsjettet 2020:

Gledelig satsing på yrkesfag

Det er positivt at regjeringen også i statsbudsjettet for 2020 prioriterer yrkesfag og nye læremidler. Det er viktig når nye læreplaner skal innføres, kommenterer Oddgeir Tobiassen.

Av 250 millioner til nye læremidler bevilges 15 millioner kroner til utvikling av læremidler det ikke er kommersielt grunnlag for utvikling av.

– Det sikrer at elevene får mer oppdatert læremateriell når nye læreplaner skal innføres, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Verdsetter yrkesfag

– Det er også foreslått 100 nye studieplasser innenfor høyere yrkesfaglig utdannelse, noe som synliggjør regjeringens verdsettelse av kandidater med yrkesfaglig bakgrunn som ønsker høyere videreutdanning, supplerer Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Regjeringen øker utstyrsstipendet til elever i videregående opplæring med 25 millioner kroner. Det betyr at bygg og anleggsteknikk og naturbruk får høyeste sats, og elevene på disse programmene vil få nesten 2100 kroner mer i utstyrsstipend enn i dag.

Det skal ellers bli enklere for voksne å få studielån også til etter- og videreutdanning.

– Det vil bidra til at arbeidstakere i voksen alder i større grad får tilegnet ny kunnskap for å kunne stå lengre i arbeid. Dette kan bidra til at godt voksne arbeidstakere også får anledning å følge bedre med i den raske teknologiutviklingen som skjer og som fortsatt gjør erfarne arbeidstakere attraktive, sier Tobiassen.  
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler