PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

God fremdrift i Plan/RørNorge-prosjekt

Rørentreprenørene Norge har siden 2012 støttet Plan Norges GIVE ME 5-prosjekt i Senegal. Våre medlemmer har bidratt til at Plan har kunnet sluttføre et viktig prosjekt for barns overlevelse i et land der ett av ti barn dør før fylte fem år, blant annet som følge av skittent vann.

– Det har vært god fremdrift i prosjektet, og de rapporterer om gode resultater. Arbeidet med å få implementert prosjektet i planene til de lokale myndighetene ser ut til å gå bra. Det er en suksessfaktor at myndighetene ser behovet og tar prosjektet videre – slik at det blir bærekraftig når Plan etter hvert trekker seg ut, sier markedskonsulent i Plan Norge, Marius Mollum.

I dag er prosjektet inne i en informasjonsperiode, der en stor del av innholdet er informasjonsarbeid. Mye av fokuset går på å lære blant annet frivillige, myndighetspersoner, lærere, helsepersonell, samarbeidspartnere, foreldre, besteforeldre, landsbygrupper, landsbyledere generell kunnskap om barn.

– Mer konkret mot små barn fra 0–3 år, viktigheten av rent vann, å vaske hender etter toalettbesøk, vask før og etter mat etc. Videre er det mye fokus på generell helse for små barn, vann og sanitær.

Vaksinering, ormekurer, ernæring etc. Alt dette er svært viktig for både mor og barn. Disse årene er meget viktige for barnets videre utvikling, sier Mollum.

Her ligger en oversikt over hva som har blitt gjort i perioden, hvilke utfordringer prosjektet har hatt, og hva man har gjort for å løse de. Videre står resultater, og hva som skal skje videre i neste periode.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler