PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tor Backe og Helge Opedal
Adm.leder Tor Backe i Rørentreprenørene Norge deltar i utviklingen av standard for samspillskontrakter. Her sammen med leder av etisk råd i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Helge Opedal fra Veidekke, som også deltok i seminaret om samspillkontrakter

Gode erfaringer med samspill

Samspill i kontraktskjeden var tema for leverandørseminaret på Gardermoen i oktober. Det ble presentert erfaringer fra prosjekter hvor samspill både ga bedre prosjektgjennomføring og lønnsomhet.

Adm.dir. Tor Backe i Rørentreprenørene Norge deltar i arbeidsgruppen i Standard Norge, som utreder en mulig standard for samspillskontrakter. Han har tro på at dette arbeidet vil munne ut i en standard.
- Kontrakter og prosjekter som bygger på samspill kjennetegnes først og fremst ved at entreprenørene er med helt fra starten i prosjektet. Dette må omfatte både hovedentreprenøren og leverandørene, partnerne til hovedentreprenøren, sier Backe.
- Et annet kjernebegrep ved samspill er etablering av en målsum for prosjektet. Når vi målet med god margin, så blir det bonusdeling på alle de involverte. Klarer vi det ikke, så deles også underskuddet. Prinsippet om åpen bok er også viktig. Partene i prosjektet har innsyn i priser, innkjøp og påslag, forteller Tor Backe.
 
Byggherrene har veldig gode erfaringer med prosjekter der det er benyttet samspillsmodell for prosjektgjennomføringen. Eksempler på vellykkede prosjekter, bl.a Handelshøgskolen, ble presentert i seminaret på Gardermoen.
- For oss er det viktig at samspillsmodellen ikke bare omfatter byggherren og hovedentreprenør, men alle leverandørene i prosjektet. Vi har også en oppgave fremover i å få ut budskapet til hele landet om mulighetene til mer effektive og lønnsomme prosjekter ved bruk av samspill. Dette krever at ikke bare vi i organisasjonene er entusiaster, men at mulighetene fanges opp ute i bedriftene der verdiene skapes, avslutter Tor Backe.
 
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler