PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Jens Løvås

Her er Oslos nye avdelingsleder

Jens Løvås er ansatt som avdelingsleder i Rørentreprenørene Norge - Oslo og administrerende direktør i Rørentreprenørenes Felleskontor, da Anders Larmerud går av med pensjon til sommeren.

Etter en omfattende prosess med flere intervjurunder og kvalitetssikring av aktuelle kandidater har rådet i Rørentreprenørenes Felleskontor gitt den viktige rollen til Løvås.

I dag jobber han som Teknisk Konsulent i Rørentreprenørenes Felleskontor der hans arbeidsoppgaver har vært opplæring og undervisning, arbeidsgivers representant ved akkordmåling m.m.

Hva gjelder utdanning har han Mesterbrev, Teknisk Fagskole, VVS-teknikk, Instruktør Fagopplæring, Instruktør Våtromskurs, Pedagogikk, Masterstudie ledelse og kurs i energiomlegging.

Løvås vil tiltre stillingen fra 1. august 2015.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581