PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsfoto - Hjelpe hverandre

Hjelp hverandre!

– Vi skal gjøre det vi kan for å redusere antall permitterte og hjelpe medlemsbedriftene så godt vi kan. Det blir noen tøffe måneder fremover, sier adm. direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

Avdelingsledere over hele landet er klare til å hjelpe medlemsbedrifter med å formidle både behov for arbeidskraft og overskudd på arbeidskraft. Mange har erfaring med å bistå i leie av arbeidskraft mellom bedriftene. Nå trappes det opp.

* Dette handler om å stille solidarisk opp for hverandre i en tøff situasjon. Vi er i et marked med mange gjestearbeidere og produkter som kommer langveis fra. For noen har det allerede skapt utfordringer. Problemene kommer til å øke. Å stå skulder ved skulder er det beste vi kan gjøre i denne situasjonen.

Alle medlemsbedrifter får i tillegg god hjelp av NHO-systemet til å håndtere praktiske spørsmål knyttet til permitteringer og andre arbeidsgiverutfordringer. 

* Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke NHO og Arbinn for både å holde seg orientert og for å få hjelp i praktiske spørsmål.

Hvis det oppstår problemer rundt kontrakter så kan de som har Help-forsikring bruke den, andre kan kontakte Rørentreprenørene Norge. 
 

BNL om utleie til andre:

Koronaviruset: Utleie av egne ansatte til andre produksjonsbedrifter kan være et godt alternativ til permittering.
 
Bedriftene oppfordres til enhver tid å forholde seg til de rådene som helsemyndighetene gir og til å iverksette de tiltak som er nødvendige. Mange bedrifter opplever at de ikke får levert nødvendige varer eller at leveringen blir forsinket slik at produksjonen begrenses eller stopper opp fordi koronaviruset har gitt opphav til ulike driftsforstyrrelser. Det kan også oppstå arbeidsmangel fordi bestillinger stopper opp, kundene uteblir eller inngåtte kontrakter kanselleres. I disse tilfellene kan det bli nødvendig å iverksette arbeidsrettslige tiltak. Bedriftene må vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessige og best egnet for å ivareta hensynet til både bedriften og de ansatte – innenfor de rammer lov og avtaleverk setter. I den forbindelse kan utleie av egne ansatte til andre produksjonsbedrifter være et godt alternativ til permittering. Dette er et tiltak bedriftene i bygg- og anleggsnæringen har god erfaring med å benytte, og som gir de ansatte arbeid og lønnsinntekt, og dermed større forutsigbarhet enn ved permittering. 
 
Innleie fra produksjonsbedrifter er regulert i arbeidsmiljøloven og du kan lese mer om temaet på Arbinn: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/for-medlemmer/prosessveileder-innleie/#part3
 
Her finner du råd til bedriftene om koronaviruet, inkludert spørsmål og svar knyttet til de ansatte: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler