PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Informasjonsmøter om nye innleieregler

BNLs advokater inviterer til informasjonsmøter om de nylig vedtatte lovendringene om innleie og ansettelser ulike steder i landet. Det første møtet skal være 28. august i Kristiansand, og det er nylig oppdatert med flere lokasjoner og datoer. NB! Kun for medlemmer.

Informasjonsmøtene vil ha en varighet på 1,5 time og avholdes ulike steder i landet i august og september.

Fastsatte møter

Se Aktivitetskalender for påmelding

Kristiansand - 28. august

Tromsø - 18. september

Oslo - 20. september

Hedmark / Oppland - 2. oktober

Bodø / Nordland - 3. oktober

Trondheim - dato kommer

Stavanger - dato kommer

Tema:

  • Innleie – introduksjon
  • Gjennomgang av de nye reglene:
    • Presisering av hva som er fast ansettelse
    • Regulering av arbeidstid – krav til innhold i den skriftlige arbeidsavtalen
    • Heving av tariffavtalenivå – krav om at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale kan inngå avtale om innleie

Informasjonsmøtene holdes av BNLs advokater og er gratis, men krever påmelding. Møtene er forbeholdt medlemmer i BNLs 15 bransjeforeninger.

I tillegg arrangeres et halvdagskurs 25. oktober 2018 som går mer i dybden på innleieregelverket i sin helhet. Dette kurset vil også ta for seg reglene om midlertidige ansettelser. Les mer her

Les mer om de nye reglene her

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler