PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Fra omvisning i energisentralen i kjelleren på Scandic Fornebu.
Fra omvisning i energisentralen i kjelleren på Scandic Fornebu.

Innovasjon, kjøling og nye forretningsmodeller på Fjernvarmedagene

Det ble satt rekord for både antall deltakere og utstillere på årets Fjernevarmedagene, med undertittelen Urban Energi. Et eget seminar var spesielt tilrettelagt for varmerørleggere.

– Prisen på varmeanlegg har økt jevnt de siste årene somtidig som energibruken har sunket kraftig. Hvorfor fortsetter vi da å bygge overdimensjonerte anlegg?

Spørsmålet ble stilt av Tor Olsen fra AF Gruppen på seminaret for varmerørleggere tirsdag 15. oktober. Han presenterte et boligprosjekt i Bjørvika hvor innovasjon og utprøving av nye løsninger er en rød tråd. Han framholder at tiden med radiator under hvert vindu for lengst bør være forbi, og spør videre:

– Og forsvinnende få vil ha varme i soverom. Hvorfor bygger vi vannbåren varme der da?

I Bjørvika-prosjektet har de tenkt forenkling i alle ledd, for å unngå et komplett og dyrt varmeanlegg for hele bygget. Der er også varme og kjøling kombinert. 

Faglig påfyll

Seminaret, som er et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Norsk Fjernvarme, startet med at David Zijdemans presenterte en ny standard for vannbåren gulvvarme. Den er gratis og vil bli tilgjengelig fra Standard Norge. Stein Georg Kulvik fra K. Lund gikk gjennom en analyse av trerørsløsningene. Videre var det innlegg fra Tafjord Kraftvarme, Folkehelseinstituttet og Kompa.

– Jeg deltar fordi man alltid trenger å bli oppdatert, og det er nyttig å møte bransjen. Det faglige er hovedsaken, men den sosiale nettverksbyggingen er et hyggelig og nyttig pluss, kommenterte en deltaker, forretningsutvikler Knut Olav Knudsen i Boligenergi.

Vokst seg stort

Kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme forteller at Fjernvarmedagene vokser år for år. Årets om lag 260 deltakere og 31 utstillere er rekord.

– Vi merker at bransjen har viet seg ut og at vi trekker nye mennesker. Den går fra en forsynings- til tjenestebransje. Fra TWh til rådgivning, om du vil, sier han.

Utviklingen løper sammen med utviklingen i bruken av fjernvarme. I 2018 ble det levert til sammen 6,5 TWh fjernvarme, opp fra 4,3 TWh i 2011.

Et annet tema med økende interesse er kjøling. Det satses stort på dette langs hele kysten. Interessant i så måte er det at Agder Energi Varme har fått Enova-støtte til kjøling for å avlaste nettet om sommeren. Det er etter hvert mange skip som lades elektrisk i den varme årstiden.

– Ellers står innovasjon sentralt. Det er mye nytenkning i hele bransjen, sier Mellvang-Berg.


Det er i år rekord i antall utstillere på Fjernvarmedagene.

Det ble avholdt et eget seminar for varmerørleggere, et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Norsk Fjernvarme.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler