PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsbilde av kjøkken

Jusskommentaren:

Kan styret nekte flytting av kjøkken?

I et borettslag kan man ikke disponere egen leilighet helt som man vil, men styret skal ha gode grunner for å kunne nekte å endre planløsningen.

En boligkjøper spør:

– Jeg kjøpte nylig en borettslagsleilighet i Oslo. Tanken med kjøpet var å pusse opp/rehabilitere leiligheten og flytte kjøkkenet i leiligheten inn i det som i dag er stuen, for dermed å kunne gjøre om kjøkkenet til soverom nr 2. Dette vil øke salgsverdien på leiligheten. Jeg har engasjert rørleggerfirma som påtar seg hele oppdraget. Styret i borettslaget sier imidlertid nei. Kan de nekte meg dette?

Trond Martinussen, advokat i Rørentreprenørene Norge, forklarer at borettslagsloven fra 2003 har mange likhetstrekk med ordningen med eierseksjoner i boligsameie, og dermed større grad av frihet for den enkelte andelseier i forhold til disponering av egen leilighet. En slik frihet må imidlertid vurderes opp mot borettslagets rettigheter med hensyn til å ivareta flertallet og andre andelseieres interesser.

Tiltakets omfang

– Så lenge du foretar endringer som kun skjer innenfor leilighetens yttervegger, har du en betydelig handlefrihet. Dette omfatter i utgangspunktet også endring av leilighetens planløsning og bruk av det enkelte rom, sier han og fortsetter:

– Forutsetningen er imidlertid at endringen ikke påfører noen av naboene urimelig ulempe. Er det tale om tiltak som berører bærende vegger, bjelkelag eller rør/ledninger bygd inn i bærende konstruksjoner, hører beslutninger om slike tiltak inn under borettslaget organer. 

Innebærer dine planer ikke slike inngripende tiltak, kan styret kun nekte ditt tiltak dersom det foreligger saklig grunn for dette. Dersom flytting av kjøkkenet for eksempel medfører økt støy for naboer eller påvirker bygningens tilstand mht vann/avløpsrør, kan dette gi grunnlag for å nekte tiltaket. Det er uansett styret som må vurdere tiltaket og eventuelle negative konsekvenser av dette, og om disse medfører noen form for urimelig ulempe.

– Røreleggerfirmaet du har engasjert, vil også helt sikkert kunne opplyse hva som kreves av type arbeider, og om det blir behov for rørgjennomføringer i etasjeskiller/bærevegger, inngrep i branncelle, mv som krever styrets godkjenning. En tanke kan være å ta et møte med styret, sammen med rørleggerfirmaet for gjennomgang, foreslår Martinussen.  

Styrets avgjørelse kan om nødvendig overprøves av domstolen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler