PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Klagenemnda er i gang

Håndverkerklagenemnda behandlet mandag 16. juni sine første saker, etter at den ble relansert i samarbeid med Huseiernes Landsforbund i 2013.


Line A. Parelius (HL), Tony Støkkebo (MLF), Peter Christian Meyer (lagdommer/styreleder), Bjørn Sørensen (NELFO), Tore Knudsen (MLF), Jens Petter Bull (HL) og Lars Erik Lundgaard (NELFO).

Det var fire saker på agendaen på dette første saksmøtet, der tre var klagesaker mot elektriker og en var mot maler.

Partene meldte om saklig debatt og god takhøyde for meningsutveksling. De oppsummerte med at de var godt fornøyde med møtet, og de vedtak som er blitt fattet.

Avgjørelsene vil bli offentliggjort på klagenemndas nettside, www.handverkerklagenemnda.no, etterhvert som de er formelt vedtatt.

Klager på rørleggere vil også bli referert i Rørfag etterhvert som de kommer inn - foruten at de også selvsagt blir lagt inn på nettsidene.

NRLs medlemmer i klagenemnda er styremedlem Martin Rynning (Oslo) og Tor Backe (NRLs administrasjon).

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler