PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

digital fagarbeider

Klar for den digitale byggeplassen?

Fagskolen Oslo tilbyr gratis utdanning til alle rørleggere i Stavanger og Trondheim, for å komme i gang med bruk av digitale verktøy på arbeidsplassen.

Skaff deg kompetansen bransjen sårt trenger og bli en enda mer mer attraktiv arbeidstager.

Meld deg på nå!

Byggenæringen har selv vært pådriver for det nye utdanningstilbudet. Etter påtrykk fra partene bevilget regjeringen korona-penger til bransjeprogram for å styrke kompetansen i bygg- og anleggsnæringen. 

– Dette tilbudet er et resultat av et godt trepartssamarbeid, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) og får støtte av Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Målsettingen er klar: Bedrifter og medarbeidere må styrke sin digitale kompetanse. Rett og slett fordi digitale byggeplasser i dag krever digitale kunnskaper i alle ledd – noe som er en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene. Ikke minst trengs fagarbeidere som kan håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg.

I en undersøkelse svarer et klart flertall av norske bedrifter i byggenæringen at AI (kunstig intelligens) er «veldig viktig» for å forenkle prosjektledelse, skaffe seg et bedre beslutningsgrunnlag og forbedre BIM-prosesser (Building Information Modeling).
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler