PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Mange seminardeltakere i Oslo. (Foto: Nelfo)

Kontraktlæring for konfliktløsning

RørNorge, Nelfo og EBA har gjennomført 10 av 15 seminarer om kontrakter landet rundt, for å dempe konfliktnivået i byggenæringen. Når turneen er over i april har totalt nesten 700 deltatt.

– Responsen har vært veldig god og vi har nådd ut til mange. Det tyder på at det er et stort ønske om å øke egen kontraktskompetanse, og engasjement om å få en bedre kultur for samarbeid i byggeprosjekter, sier advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

Sammen med advokatene Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Jan Olaf Dukan (EBA) har han utarbeidet og holdt seminarene.

Trond Martinussen (RørNorge), Joachim Berge-Bang (Nelfo) og Jan Olaf Dukan (EBA)

 

Prosjektet startet i 2018, da ni bransjeorganisasjoner fant ut at noe måtte gjøres med det høye konfliktnivået i byggebransjen. Det ble gjennomført fire workshops (Oslo, Tromsø, Trondheim, Sola) og satt sammen en arbeidsgruppe for å komme frem til forslag. Ett av tiltakene som ble besluttet var å øke kompetansen på kontrakter og få bedre kontraktspraksis i bransjen, og dermed var seminaret et faktum.

– Alle aktørene i bransjen har et felles ansvar for å skape ro, forutsigbarhet og trygghet på byggeplassene. Gode arbeidsforhold og forutsigbare kontrakter klarer vi ikke å løse hver for oss, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge.

Unngå avvik fra NSene

– Mange av de samme frustrasjonene går igjen. I mange prosjekter har man gjort mange avvik fra NS'ene, som har resultert i uklarheter, ubalanserte kontrakter og forsøk på å plassere mere risiko/ansvar på andre kontraktsparter. Da dukker det raskt opp diskusjoner og tvistesaker, sier Martinussen.

Det er store geografiske forskjeller når det gjelder konfliktnivå rundt om i landet. I Oslo er konfliktnivået høyt, mens andre steder i Norge er konfliktnivået lavt. Noe av årsaken kan være at på mindre steder kjenner man hverandre godt og er mer opptatt av godt samarbeid med tanke på fremtidige prosjekter. De små og mellomstore entreprenørene opplever også at de blir presset av de store entreprenørene og byggherrene som opererer med særvilkår og egne kontraktsmaler.

Tvistesaker er dyrt!

Ifølge økonomiske beregninger koster byggetvister i anleggsbransjen årlig ca. 2 milliarder kroner. Dette er et svært høyt beløp og sier noe om potensialet for å spare bygge- og anleggsbransjen for store beløp. Med dagens små marginer for bransjen blir det desto viktigere å sørge for at kostnader til tvistesaker heller kommer entreprenørene til gode.

– Det er også krevende å stå i ting når det blir mye støy. Det medgår mye interntid, kostnader til rådgivere og advokater og utgjør en stor belastning for entreprenørene både økonomisk og på det personlige plan, sier Martinussen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler