PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

illustrasjonsbilde

Krav til "vanlig god kvalitet" på leverte materialer

Alle sider ved et oppdrag for rørleggeren skal være fagmessig utført. Dette gjelder ikke bare selve utførelsen, men også valg av materialer og deler som benyttes og at disse passer til formålet for oppdraget.

Jusskommentar: Trond Martinussen, advokat i Rørentreprenørene Norge

I oppdraget kan det være avtalt krav til kvalitet/type rørdeler/materialer, men selv om dette ikke er spesifisert gjelder det likevel minstekrav.

I håndverkertjenesteloven § 5, 2. ledd, 2. punktum oppstilles det krav til at leverte materialer skal være av "vanlig god kvalitet", når ikke annet følger av avtale.

Kravet gjelder i forhold til funksjonskrav og holdbarhet og må vurderes opp mot det enkelte oppdrag som utføres. Er det tale om provisoriske reparasjoner gjelder ikke samme krav til materialer, sammenlignet med ordinære og varige reparasjoner.

Som utførende rørlegger opptrer man også som "selger" av materialer/rørdeler, og rørleggeren sammenlignes med en detaljist som selger materialer til forbrukeren som kjøper. Det kjøpsrettslige mangelsbegrepet er avgjørende, og feil eller svakhetet ved leverte materialer som anses som en mangel i kjøpslovens forstand kan medføre at rørlegger blir ansvarlig etter reglene i håndverkertjenesteloven om mangler ved tjenesten.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler