PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tor Backe

Krever flere tiltak mot arbeidsmiljøkriminalitet

Arbeidsmiljøkriminaliteten i forbrukermarkedet bekymrer RørNorge-sjefen mer enn situasjonen i proffmarkedet. Bransjen ønsker fart på nødvendige tiltak.

– Tilbakemeldingene fra våre medlemmer tyder på at problemet med svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er der – og at det vokser – men foreløpig ikke i samme grad og omfang som i mer andre og mer utsatte håndverksfag, sier administrerende direktør Tor Backe i Rørentreprenørene Norge (RørNorge).

La fram bransjens syn

Mandag denne uka representerte  Backe sin bransje på et møte i Byggenæringens Landsforening (BNL), der regjeringen stilte med statssekretærene Per-Willy Amundsen (Frp) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Thor Kleppen Sættem (H) fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Der var temaet situasjonen i arbeidsmarkedet.

– Rørbransjen har fem store kjeder som nok «oppdrar» forbrukerne til å tenke kvalitet og hvitt.  Også Rørentreprenørene Norge jobber med seriøsitetsprofilering gjennom portalen skikkeligrørlegger.no, Håndverkerkklagenemnda og samarbeid med Finn Oppdrag hvor vi gir gode råd og lenker til Rørentreprenørene Norges hjemmeside hvor medlemsforetakene er oppført. Men i likhet med andre håndverksfag ser vi også uønsket utvikling som utvilsomt må stanses mens det ennå er tid, sier Backe.

Samtidig understreker han at forbrukerne ofte er ekstra nøye med valg av rørlegger med tanke på risikoen for vannskader, der dårlig arbeid kan få katastrofale økonomiske konsekvenser.

Her er noen av punktene i RørNorges budskap til regjeringen:

Forbrukermarkedet:

  • Her er problemene størst, geografisk er Oslo- og Østlandsområdet mest utsatt
  • Antall serviceoppdrag med en verdi 10.000 – 30.000 kroner faller kraftig. Mistenker at disse oppdragene ofte går til useriøse aktører som kun jobber i det «grå/svarte» markedet
  • Markedet for rehabilitering av bad falt betydelig etter at søknadsplikt ble avskaffet av den forrige regjeringen. I borettslag og sameier der styret har satt krav til dokumentasjon og fakturaer etterspørres seriøse rørleggere fortsatt, mens henvendelsene er få fra beboerne der hvor det ikke settes noe krav fra styret
  • Mye kontantkjøp av rørmateriell

Proffmarkedet:

  • Noe ulovlig konkurranse fra østeuropeiske foretak og også fra bemanningsbyråer som den senere tid har etablert VVS-virksomheter og påtar seg jobber de egentlig ikke er kvalifisert til. Her ligger det også kritikk av entreprenørene som velger slike foretak til å utføre rørleggerarbeid.

Nødvendige tiltak:

Refs til myndighetene

Det er ikke bare BNL som stiller krav til myndighetene. Denne uka leverte Riksrevisjonen to sentrale undersøkelser til Stortinget:

Begge rapportene kommer med kraftig kritikk mot myndighetenes arbeid for å hindre sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet.

– Arbeidstilsynets kontroller og politiets etterforskning er ikke god nok, og samarbeids- og reaksjonsmulighetene må utnyttes bedre. Offentlige oppdragsgivere må etterleve regelverket ved egne anskaffelser, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

RørNorges Tor Backe er fornøyd med at også Riksrevisjonen setter press på myndighetene:

– Det er nok en viss utålmodighet i bransjen for å få fart på nødvendige tiltak, sier han.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler