PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Kurs: Innregulering av vannbårne energisystemer

VVS-foreningen inviterer til kurs i ni byer rundt omkring i Norge. Dette kurset vil ta for seg prosjektering og innregulering. Mange mangler god kunnskap om prosjektering og igangkjøring av moderne vannbårne varme- og kjøleanlegg. Dette fører til økte energikostnader og varierende komfort. Ofte blir valgene fra prosjektets tidligfase avgjørende for sluttresultatet. Medlemmer i Rørentreprenørene Norge får kurset til rabattert pris.

NB! Alle medlemmer av Rørentreprenørene Norge får medlemspris på kurset. Skriv dette i kommentarfeltet under påmelding.

Om kurset

Målet med kurset er at deltakerne skal få nødvendig kunnskap om prosjektering og innregulering. Dette skal sikre at hver komponent i anlegg mottar beregnet vannmengde. Det vil bli gitt innføring i prosjektering av mengderegulerte anlegg. Riktig prosjektering av reguleringsventiler og øvrige komponenter er viktig for et godt resultat, og forventet energibruk.

Kurset vil belyse krav og anbefalinger om prosjektering i nybygg og ved ombygginger, slik at energibruken kan holdes på et lavest mulig nivå fra begynnelsen av. Det vil bli gitt en gjennomgang om, samt dimensjonering av, dynamiske og trykkstyrte reguleringsventiler, tre-veis shuntventiler og strupeventiler.

Kurset vil gjennomgå hvorfor god oppstart, vannkvalitet og innregulering er viktig for et energiriktig anlegg.  Offentlige regelverk og krav i forbindelse med dokumentasjon og FDV vil også bli gjennomgått.

Les mer og meld deg på her.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler