PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Kurs: Legionellasikring i et energiperspektiv

Varmebehandling mot legionella er en mye brukt metode, men metoden kolliderer med energiforskriften og sikker legionellakontroll. Nå åpner Folkehelseinstituttet for bruk av løsninger som både er sikrere og mer energiøkonomiske. VVS-foreningene arrangerer nå kurs over hele landet om dette temaet. Medlemmer i Rørentreprenørene Norge får kurset til rabattert pris.

NB! Alle medlemmer av Rørentreprenørene Norge får medlemspris på kurset. Skriv dette i kommentarfeltet under påmelding.

​Om kurset

Kurset setter fokus på ulike vannbehandlingsmetoder for sikker legionellakontroll.
I kurset vil forskjellene mellom varmebehandling og andre metoder bli nøye belyst, og det vil bli gjennomgått hva som er «godt nok» med tanke på legionellasikring.​
Deltakerne vil også få kjennskap til metode, drift, kostnader og HMS for metodene tilgjengelig på det norske markedet. Det gis en introduksjon til legionellabakterien, smittekilder og gjeldende forskrifter og veiledninger.

Målet er at deltakerne skal kunne tilegne seg kunnskap om egne anlegg, samt praktiske tiltak for å forebygge eller bekjempe bakterievekst. Dette omfatter kjennskap til anbefalte tekniske utbedringer og driftsrutiner som bør følges opp.

Les mer og meld deg på her.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler