PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Instruktørsamling november 2019.
Oddgeir Tobiassen - administrasjonen Oslo (nærmest, til høyre), Tor Oddvar Eggen - Trøndelag, Are Skaar Nielsen - administrasjonen Oslo, Jonny Bjørgum – Nordland (lengst fra, til venstre), Trond Nikolaisen - Troms, Geir Østbø - Rogaland og Jon Aril Hagen – Oslo (lengst til høyre). Jens Høglund - Oslo, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Lærere på skolebenken

Rørentreprenørene Norge samlet denne uken sine instruktører for våtromskursene til faglig oppdatering og erfaringsutveksling.

Hvert år arrangerer Rørentreprenørene Norge 25–30 ulike våtromskurs rundt i landet, med til sammen rundt 400 deltakere. Da er det viktig at instruktørene til enhver tid er skikkelig oppdaterte.

– Vi hadde en veldig god dag. Instruktørene er svært oppegående og har alltid gode og konstruktive innspill. Vi setter stor pris på dem, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge.

Han forteller at de i løpet av den tettpakkede dagen fikk oppdatert hele kurskompendiet. I tillegg gikk de gjennom interne rutiner og evaluerte kursgjennomføringene.

– Vi samler erfaring og inspirasjon fra hele landet. Det er svært nyttig, legger Tobiassen til.

Viktig bransjesamarbeid

Dagen etter den interne samlingen deltok instruktørene på den årlige instruktørsamlingen til Fagrådet for våtrom. Der så de på oppdateringer i Våtromsnormen, tekniske forskrifter og annet aktuelt regelverk rundt våtromsbygging.

– Kompetanse er et prioritert område for Rørentreprenørene Norge. Da er det svært gledelig at vi har et så godt fotfeste for våtromsutdanningen. Av alle kursene til Fagrådet for våtrom arrangeres vel om lag 40 prosent i regi av Rørentreprenørene Norge. Vi er svært glad for det gode samarbeidet med dem, sier Tobiassen.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler