PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Annonse for mesterutdanning høsten 2019
Annonse for mesterutdanning høsten 2019

Ledige plasser til mesterutdanning

Per i dag, tirsdag 20. august, er det 52 søkere til kull 7 av mesterutdanningen som starter nå i august, deriblant syv rørleggere. Målet er 60 stykker, og fristen er utsatt til onsdag.

– Vi har fått noen telefoner i det siste, så vi venter flere søkere nå. Blant annet er det en rørlegger til som er svært interessert sier prosjektleder Marie Aarbogh i Blimester.com.

Hun legger til at 60 studenter er et hårete mål, men at man bør ha noe å strekke seg etter. De siste årene har antallet som starter mesterutdanningen på høsten ligget på 50–55 personer.

Favner alle byggfagene

Blimester.com er en skole, etablert av ni landsomfattende bransjeforeninger under Byggenæringens Landsforening (BNL), som etter avtale med Mesterbrevnemnda, tilbyr mesterbrevutdanning til fremtidige håndverksmestere i alle byggfagene over hele landet.

Mesterbrevnemda bestemmer innholdet i Mesterbrevutdanningen. Mesterbrevet er et synlig bevis på at du har den nødvendige kompetansen til å etablere og drive eget firma, for å lede arbeidsteam og arbeidsprosesser i et byggefirma, eller for å lede en byggfaglig avdeling hos en entreprenør eller et større byggefirma.

Her kan du lese mer om mesterutdanningen.

Søknadsskjema finner du på www.blimester.com.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler