PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Mesterlig fra Merzic i Ålesund

Det gikk som det måtte gå da Ålesunds varaordfører Geir Stenseth prøvde seg mot lærling Amar Merzic i Rørentreprenørene Norges rørleggerkonkurranse på Dronning Sonjas plass.

Med vakre Ålesund som bakteppe, viste Merzic at det kreves mer enn teoretisk kunnskap for å kunne montere røropplegg – selv i så enkel skala som denne oppgaven var. Han gjorde seg ferdig med oppgaven på 10 minutter, mens varaordføreren kom i mål etter rundt 25. Når kranene skulle testes var det imponerende lite lekkasjer å spore hos begge – men det rant nok litt utenfor på sporty Stenseths kran.
Varaordføreren imponerte allikevel med sine praktiske ferdigheter, men er klar på at dette ikke er noe han kunne ha klart uten god starthjelp og at han ser  krystallklart hvor viktig det er at røropplegg monteres av folk med skikkelig kompetanse.
– Tross alt er et velfungerende rørsystem en av grunnsteinene i samfunnet vårt, og vi kan ikke overlate det til tilfeldighetene. I tillegg er Norge som land avhengige av å ha god fagkompetanse og et utdanningssystem som gir oss de kompetente rørleggerne vi vil ha, sier Geir.
 


Foto: Vannet strømmet uhildet gjennom Amars konstruksjon. At den unge rørleggerlærlingen har gode ferdigheter, er det ingen tvil om. Amar Merzic (20) er Ålesunds NM-kandidat i 2015.

Må stoppe frafallet
For Rørentreprenørene Norge, som organiserer norske rørleggerbedrifter, handler et godt utdanningsløp og praktisk læring om å dekke et stort fremtidig behov for rørleggere. Det er ingen liten utfordring.
– Norge kommer ifølge Statistisk Sentralbyrås (SSB) analyser til å mangle fagutdannede i fremtiden. Vi er nødt til å sørge for at frafallet i utdanningsløpet ikke fortsetter. Rørentreprenørene Norge og de lokale opplæringskontorene vil bidra til dette. Derfor vil vi også gjerne få gi politikerne noen råd på veien, sier Rørentreprenørene Norge – Møre og Romsdals avdelingsleder Lars Tomren.

Han sikter til rørleggerbransjens ønskeliste, som Geir Stenseth nå har mottatt. (Listen ligger nederst i artikkelen.) Han er den første av flere politikere som får denne listen.

Solidaritet i rørbransjen
I forkant av Master til mester har mange vært involvert for å få til arrangementet. Rørentreprenørene Norges Lars Tomren tok kontakt med faglærer på KEM VG2 Ståle Myklebust ved Borgund VGS, som igjen satte 14 elever i sving med å bygge stasjonene. Dette ble inkorporert i undervisningen, og tok i underkant av to dager.
– Det er en takknemlig bransje i forhold til mange andre. Vi fikk det vi trengte av utstyr, både deler og pumpe, hos BD, sier Ståle, og legger til: – Vi i skolen er helt avhengige av at bransjen bidrar med materiell og også med kursing. Jeg har ennå ikke fått nei hverken av BD eller Ahlsell når det kommer til læremateriell.
Lars bekrefter at det har vært et svært bra samarbeid rundt Master til mester, og at det langt på vei illustrerer den gode samarbeidsånden som rår i rørleggerbransjen generelt.

  
Venstre: - Det er utrolig viktig å ha riktig balanse mellom teori og praksis i rørleggerutdanningen, sa Lars Tomren under sin åpningstale.
Høyre: Lars Tomren og varaordfører Geir Stenseth (FRP) i hyggelig prat før konkurransestart.

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.  Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.

For flere bilder fra arrangementet - besøk Bli Rørlegger på Facebook.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler