PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

ill bilde miljø

Miljøfyrtårn på 1-2-3

Rørentreprenørene Norge tilbyr nå en medlemsfordel som gjør det enklere og rimeligere å bli miljøfyrtårnsertifisert. Miljøfyrtårn er Norges mest bruke miljøledelsessystem. Som Miljøfyrtårn har dere også et godkjent sertifikat i anbudsprosesser, både i Norge og EU. Lønnsomt, enkelt og konkret!

Les mer om metoden her.

Meld deg på her.

 

 

Hjelp til selvhjelp!

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr vi nå et eget kursopplegg via Webinarer som gjør bedriften klargjort til sertifisering på 1-2-3.
I løpet av fire 1 times moduler og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Fordelene er opplagte

Kurset et vesentlig rimeligere enn et tilsvarende konsulenthonorar for å innføre miljøledelse og kompetansen forblir i virksomheten!
Ved at alle kursmodulene gjennomføres på web slipper man å bruke unødvendig tid på reising og annen dødtid. Man kan konsentrere seg om å komme i mål med sertifiseringen.

Kursopplegg

Kurset vil følge fremdriften i en egen utarbeidet håndbok, som er en del av kursdokumentasjonen, og som oppfyller alle Miljøfyrtårn sine generelle og de aktuelle bransjekriterier.

OBS: Webinarene følger faste ukentlige moduler på under en time. Webinarene kan også sees i opptak, og man kan dermed, om man ønsker, følge de på et annet tidspunkt.

Det vil bli gitt en grundig innføring i de ulike kriteriene i forbindelse med sertifiseringsprosessen. Etter hver modul vil deltakerne få tildelt arbeidsoppgaver som skal løses til neste modul. Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etterhvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov.

Kursleder vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og et virtuelt møterom mellom modulene for eventuelle spørsmål.

Meld deg på her

 

Kursleder - Rune Drægni

Rune er en erfaren Miljøfyrtårnkonsulent og -sertifisør, og med tilleggskompetanse på deres hovedkontorkrav. Han har deltatt i arbeidet med å utvikle flere bransjekriterier for Miljøfyrtårn.
Han har i flere år jobbet for miljøstiftelsen GRIP og drevet eget bedriftsrådgivningsselskap. I GRIP var han ansvarlig for noen av de største næringslivskunder og var drivkraften bak utviklingen av en rekke konsepter, og var dessuten ansvarlig for klima, transport og bil.
Rune har over 20 års erfaring innenfor miljø- og klimaområdet, og har jobbet nasjonalt og internasjonalt med utviklingen av verktøy og metoder for å innføre miljøledelse. Rune leder i dag andre prosjekter for andre medlemsorganisasjoner.
Rune har utdannelse innen informasjon og samfunnskontakt, med tilleggsutdanning innen jus, markedsøkonomi, logistikk, miljø og ledelse.

KURSOPPLEGG

Tirsdag 26. februar kl. 12:00

Modul 1: Introduksjon: Miljøfyrtårn, portalen, fremdrift og systemkrav:

o   Presentasjon konsulent.

o   Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen.

o   Hvorfor sertifisering?

o   Presentasjon av prosessen.

o   Fremdrift og arbeidsmetode.

o   Organisering, informasjon og involvering internt.

o   Miljørapporten og miljøkartleggingen.

o   Arbeidsoppgaver knyttet til systemkrav.

Modul 2: Arbeidsmiljø.

o   Sikker jobbanalyse (SJA).

o   Vernerunder og risikovurderinger.

o   Avvikshåndtering, ulykker og skader.

o   Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader.

o   Vernutstyr og tiltak.

o   Bedriftshelsetjeneste.

o   Årsplan/hjul.

o   Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø.

 Modul 3: Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.

o   Innkjøpsrutiner og krav til leverandører.

o   Kjemikalieforbruk.

o   Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall.

o   Energibruk og energiattest.

o   Arbeidsoppgaver knyttet til Innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp..

 Modul 4: Årlig Miljørapport, sertifisering og sertifisør.

o   Gjennomgang og oppdatering av miljøkartleggingen.

o   Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon.

o   Avslutte arbeidet med Miljørapporten

o   Gjennomgang av status før sertifisering
 

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid.
Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.

Pris: NOK 6 000,- inkl. kursmateriell

Meld deg på her

Prisen inkluderer ikke kostnader for revisjonen som foretas av uavhengig sertifisør og som vanligvis utgjør mellom kr. 5.000 til 8.000. I tillegg etableringsgebyr og årlig serviceavgift i Miljøfyrtårn varierer med antall ansatte. Se egne priser på Miljøfyrtårn (https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/). Etter 3 år vil det være nødvendig med en resertifisering.

Alle priser er oppgitt eks. MVA.

Indikasjon for tidsbruk for deltakeren utover webinarene er mellom 5 til 10 timer og vil kunne variere avhengig virksomhetens størrelse, tildelte ressurser og allerede gjennomførte tiltak.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler