PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

NRA stormøte 2014

NRL hadde også i år gleden av å kunne delta på NRA's stormøte 25. april 2014. Fagsjef Oddgeir Tobiassen holdt et innlegg med fokus på oppdateringer og presiseringer i veiledningen til TEK 10 og en orientering om antatte endringer i 2015. Deltakere fra NRA bedriftene var prosjektledere eller avdelingsledere fra de 10 medlemsbedriftene som sammen danner alliansen NRA.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler