PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen - ny fagskolelov

Ny Fagskolelov vedtatt!

25. mai vedtok Stortinget "Lov om høyere yrkesfaglig utdanning". -En av Rørentreprenørene Norges viktigste oppgaver er å bidra til kvalitet og utvikling i både grunnopplæring og videreutdanning. Vi er glade for at regjeringen har lyttet til våre innspill i saken om ny fagskolelov, og har tro på at dette vil gjøre en allerede attraktiv utdanning enda mer aktuell, kommenterer Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling, Rørentreprenørene Norge.

Loven bygger på gjeldende lov om fagskoleutdanning, men inneholder nye bestemmelser, og den får en ny struktur, blir mer ryddig og mer oversiktlig. Dette er en stor og viktig oppfølging av mange av de tiltakene som ble foreslått i fagskolemeldingen.

- 2018 er yrkesfagenes år, og jeg vil gratulere studentene og fagskolene med denne loven. Denne regjeringen har som mål å styrke yrkesfagutdanningen generelt, og fagskoleutdanningen spesielt, sier Kunnskapsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

De viktigste endringsforslagene:

 • Fagskoleutdanning kategoriseres som høyere yrkesfaglig utdanning, og den skal ligge på nivå over videregående opplæring
 • Fagskoleutdanning kan i særlige tilfeller ha et omfang på inntil tre år
 • Fagskolenes styre blir utvidet, og studenter og ansatte skal ha stemmerett i styret
 • Styrene skal også ha minst to medlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv
 • Alle fagskoler skal ha en rektor
 • Fagskolene skal tilrettelegge for at studentene kan opprette studentorgan og blir representert i fagskolens organer med beslutningsmyndighet
 • Det skal være en frivillig nasjonal samordning av opptaket gjennom Samordna opptak
 • Det stilles krav om man må fylle 23 år i søknadsåret for opptak på grunnlag av realkompetanse, men det gis unntak for enkelte kunstfaglige utdanninger, der søkerne må ha fylt 19 år
 • Læringsutbytte og normert studietid skal beskrives med betegnelsen studiepoeng
 • Fagskolestudentene får rett til permisjon ved fødsel og omsorg for barn, og har krav på få utsatt eksamen dersom termin faller sammen med perioden rundt eksamen
 • Fagskolene får rett til å knytte seg til en studentsamskipnad
 • Studenter som har vitnemål med fagskolepoeng kan be om å få nye vitnemål hvor betegnelsen studiepoeng står.
 • Departementet kan i forskrift bestemme hvilke grader en fagskole kan gi

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler