PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ny IA-avtale

Ny IA-avtale for hele arbeidslivet

Den nye IA-avtalen gjelder fra 2019-2022, og omfatter alle. Det betyr at hele arbeidslivet kan ta i bruk virkemidlene i avtalen, og hele arbeidslivet forplikter seg til å følge avtalens intensjoner om inkluderende arbeidsliv.

Les mer om den nye IA-avtalen, virkemidler og bakgrunn på Regjeringen.no.

Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen.
Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse.
Dette betyr at den enkelte virksomhet ikke lenger skal inngå en særskilt avtale med sitt arbeidslivsenter, men IA-avtalen gjelder når for alle.
Det betyr at hele arbeidslivet kan ta i bruk virkemidlene i avtalen, og hele arbeidslivet forplikter seg til å følge avtalens intensjoner om inkluderende arbeidsliv.

Partene er enige om to nasjonale målsetninger:

  • sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær.
Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler