PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ny timesats for rørlegger

Fra 1. januar i år er prisen 706 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2018, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS 2016.

Den nye timesatsen for rørlegger vil fra 1. januar 2019 være kr 706.- per time (ekskl. mva).

Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet.

Timesatsen for rørleggerarbeid gjelder prisen bedriftene fakturerer leverandør/grossist for reklamasjons- og garantiarbeid.

I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS 2016, er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden.

Etter at "gammel" timepris på 682 kroner er regulert mot grunnbeløpet, blir ny timepris for rørlegger i år på 706 kroner, altså 24 kroner høyere enn i fjor.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler