PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ole Larmerud over i ny rolle

NRLs æresmedlem Ole Larmerud fratrådte formelt i sin stilling som teknisk direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS den 1. september 2014 i en alder av 70 år.

Fra 1. september vil han være knyttet til NRLs Administrasjon gjennom en konsulentavtale med hans foretak Ole Larmerud AS.

I tråd med denne avtalen vil Ole Larmerud i fortsettelsen bli engasjert i prosjekter som går på kompetanse, rekruttering og tariff hvor vi kan dra nytte av hans lange erfaring, kompetanse og høye arbeidsinnsats.

Dette året vil han imidlertid ha det fulle ansvaret for NRLs faglærersamling i september og YrkesNM i Trondheim i oktober. Ellers vil han fortsatt være engasjert i en del løpende saker ut året for at overgangen skal gå så smidig som mulig.

Han vil for øvrig være å treffe på NRLs kontor mye av tiden.

Noen av hans sentrale oppgaver innenfor utdanning, kompetanse og rekruttering vil bli overtatt av nåværende fagsjef Oddgeir Tobiassen og fagkonsulent Are Skaar Nielsen.

NRLs Styre vil på kommende styremøte den 24.-25. september 2014 ta stilling til den videre organisering og eventuelle oppbemanning av NRLs Administrasjon i tilknytning til NRLs bransjeanalyse 2015-20122.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler