PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Ordføreren utfordres av Nordnorsk mester

Ordfører Kai Henriksen bretter opp ermene for å konkurrere mot en av landets fremste rørleggerlærlinger. Onsdag 9. september gjester turnékonseptet ”Fra master til mester” Polarsirkelen VGS i Mo i Rana. Konkurransen skal synliggjøre viktigheten av god praksis i rørleggerutdanningen.

Ordfører Kai Henriksen skal konkurrere mot den NM-aktuelle rørleggerlærlingen og Bodøværingen Øyvind Birkeli, som gjorde rent bord under Nordnorsk mesterskap i rørleggerfaget i februar.
I oktober møter Birkeli kremen av rørleggerlærlinger under NM i rørleggerfag, i forbindelse med Bygg reis deg-messen i Lillestrøm.

Mangel på mestere
”Fra master til mester” går ut på at lærling og politiker skal konkurrere i en praktisk oppgave, basert på en relativt kort teoretisk tilnærming. Rørentreprenørene Norge ønsker å sette fokus på behovet for praktisk tilnærming til yrkesfagene og rørleggeryrket spesielt. God teoretisk tilnærming kan ikke erstatte praktisk øvelse.

- Vi kommer til å mangle mestere i fremtiden. Vi vil bidra til at unge kan velge fagutdannelse med stolthet. Jeg håper politikerne får opp øynene for hvor viktig del av utdanningen den praktiske delen er. Og at stadig flere bedrifter kan ta i mot lærlinger. Vårt ønske er at man øker lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen, sier Merete Larsen, ved Opplæringskontoret i Nordland.

Flere bedrifter må ta samfunnsansvar
Det er tre videregående skoler med KEM-linje i Nordland. Per i dag har Opplæringskontoret i Nordland 81 lærlinger fordelt på 50 bedrifter. En rapport fra Utdanningsdirektoratet viser at det er mangel på lærekontrakter og at veksten i læreplasser har vært på 5 prosent siden 2011, til tross for at målet var en økning på 20 prosent frem til 2015.
- Det vil være manko med rørleggere i fremtiden hvis vi skal tro på statistikken. Det er viktig at vi forebygger dette ved å gi de unge et godt utdanningsløp, og at bedriftene tar samfunnsansvar ved å gi lærlingplasser til enda flere fremtidige mestere, sier Larsen.

Fremtidens mester  
Førstkommende onsdag 9.september får ordfører Kai Henriksen mulighet til å komme tettere på lærlingene. Rørleggerlærling Øyvind Birkeli ser frem til å konkurrere mot ordføreren, og håper han vil erfare viktigheten av praktisk arbeid og god tilrettelegging.
- En ting er å få noe forklart, men det er noe helt annet å gjennomføre det i praksis.
Jeg håper ordføreren ser viktigheten av at man som student og lærling får har behov for tilstrekkelig med praksis, og en også en god og trygg bedrift å vokse i, sier lærling Øyvind Birkeli.
Og Kai Henriksen er klar: – Jeg ser frem til å ta denne utfordringen, men egentlig skulle jeg vel ut fra mine praktiske evner rundt rør ha sendt varaordføreren på denne oppgaven. Men saken er veldig viktig, og som ordfører stiller jeg gjerne opp for å støtte opp om dette.

Rørbransjens ønskeliste for fagutdanningen
1.    Lytt til bransjen når det gjelder forslag til endringer og forbedringer av utdanningen.
2.    Øk lærlingtilskuddet tilsvarende det det koster å ha en elev på skolen.
3.    Vurder å la bransjen etablere egne bransjeskoler.
4.    Sørg for mest mulig rene utdanningsløp. (Elevene og lærlingene må tilbys en relevant teori- og praksisopplæring, knyttet til læreplanen – det må innføres et eget Vg2 for rørleggere.).
5.    Avsett tilstrekkelig med ressurser for utvidet bruk av skolens verksted, også i teoriundervisningen.
6.    Sørg for rette løp i videreutdanningen ved at det gis kredit for fagskolekompetanse ved overgang til ingeniørhøyskole
7.    Øk tilskuddet til yrkesfaglig etterutdanning av faglærerne gjennom øremerkede midler.
8.    La opplæringskontorene få beholde sin betydningsfulle posisjon i utdanningssystemet.
9.    Gå tilbake på kravet om bachelorutdanning av yrkesfaglærere – nok med fagskole og yrkespedagogisk utdanning.
10.    Innføre en svenneprøve som også omfatter teoretiske spørsmål for å prøve kandidaten i systemforståelse.
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler