PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

RørNorge på Stortinget

På Stortinget for rørbransjen

I forbindelse med statsbudsjettet 2018 arrangeres det en rekke høringer i Stortingets komiteer hvor aktuelle organisasjoner får anledning til å tale sin bransjes sak. Rørentreprenørene Norge, ved Eli Heyerdahl Eide, har i dag 27.10.17 deltatt i høring hos Kommunal- og forvaltningskomiteen. Hun la frem tre viktige budskap på vegne av Rørentreprenørene Norges medlemmer. For video - se vår Facebookside.

Klikk her for å se video på vår Facebook-side.

Er du ikke på Facebook? Da kan du se hele høringen via Stortingets nett-TV her.

1. Vi må legge press på industrien og landbruket slik at de går bort fra fossilbruk. Der det finnes fornybare alternativer er det ingen grunn til å gi CO2-fritak.
2. Varmekompetansen i rørbransjen forsvinner om man opprettholder et lovverk som avvikler vannbåren varme. Denne konsekvensen av lovverket er det viktig at vi forteller til politikerne, for skal vi bygge gode samfunn og boliger må vi også utnytte overskuddsenergi. Rørleggeren gjør dette mulig! 
3. Stortinget ba regjeringen om å gjeninnføre kravet om energifleksibilitet i teknisk forskrift. Dette ble vedtatt i 2016. Dette har regjeringen trenert og stortingets vedtak er enda ikke iverksatt. Vi ber Kommunal og forvaltningskomiteen om hjelp til å pushe på regjeringen slik at vi får en reell energifleksibilitet i alle bygg.

Hver taler får kun fem minutter til rådighet så her gjelder det å konsentrere budskapet sitt. Heyerdahl fikk gode tilbakemeldinger på sitt innlegg og har allerede avtalt flere møter med medlemmer av komiteen.

Å fyre for kråka kan umulig være veien å gå!

Budskapet fra rørbransjen er at en økning i CO2-avgiften i landbruket og industrien er viktig for at også disse næringene skal vekk fra den høye fossilbruken og over på fornybare alternativer. Dette kan rørbransjen levere.
- Slik lovverket konstrueres nå frykter vi en reprise av det som skjedde i forbindelse med oljekrisa på 70-tallet: Norge gjør seg avhgengig av elektrisitet, sier Eli Heyerdahl Eide. -Vi ser at bruken av vannbåren varme i en del bygg, spesielt der utbygger bare skal selge og ikke bruke bygget selv, synker fordi lovverket åpner for det. Det innebærer at samfunnet ikke får nyttegjort seg overskuddsenergi, fortsetter hun.

Kostnadene ved å satse alle kort på elektrisitet  er etter Rørentreprenørene Norges mening underkommunisert. Det er strømkundene som får regningen for de valgene utbyggerne nå har lov til å ta – valg som er gode for utbyggernes lommebok, men som medfører en kostnad for samfunnet og oss som bor her.

Heyerdahl Eide uttrykker også bekymring for tap av verdifull kompetanse: - Nå har rørbransjen bygget seg opp igjen fra nesten ingen varmekompetanse på tidlig 90-tall til i dag hvor vi kan bygge fantastiske systemer som kan utnytte energi som eller går til spille. Å fyre for kråka kan umulig være veien å gå!

- Dagens lovverk raserer et fagområde i en hel bransje fordi det legges føringer som gjør at vi ikke lenger ha behov for kompetansen. Hva når man innser at man har tatt feil - skal vi da måtte bygge dette opp igjen? 

Heyerdahl Eide er tydelig på at her må myndighetene våkne opp og lytte til fagmiljøene:- Vårt håp er at mange nok får øynene opp for hva som skjer, og at det bidrar til at stortingets vedtak om å gjeninnføre strengere krav til hva man faktisk kan varme opp et bygg med innføres igjen.

Hvorfor er det viktig at Rørentreprenørene Norge engasjerer seg i disse sakene?

- Rørentreprenørene Norge er de eneste som på vegne av rørbransjen er en høringsinstans for politikerne. Norge er bygget opp slik at det er visse «tjenesteveier» man følger, og hva organisasjoner som representerer en hel bransje sier på vegne av sine medlemmer blir faktisk lyttet til. Dersom vi skal klare å opprettholde,- og bygge opp rørbransjen som en sterk næring som bidrar til landets infrastruktur, må noen tale rørleggerens sak der beslutningene tas, slår Heyderdahl Eide fast.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler