PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

tor backe
Tor Backe, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge.

På tide med tilleggspoeng for all fagutdanning

Høyres Kent Gudmundsen ønsker å gjøre det mulig å ta bachelor innen yrkesfag. Vi i Rørentreprenørene Norge tror det er et godt grep å gi tilleggspoeng for all fagutdanning. Det vil gjør yrkesfag til et tryggere valg og det vil bidra til økt status.

Kommentaren ble først publisert i Byggeindustrien 10.04.2016

SSB-prognoser viser økende etterspørsel etter arbeidskraft med fagbrev frem mot 2030 og Regjeringen har gang på gang understreket at vi må satse på yrkesfagene. Fag- og svennebrev er de meste etterspurte utdanningene fra NHOs bedrifter de neste fem årene. Like fullt. Det går tregt med rekrutteringen til yrkesfagene.

Vi som er ute og møter lærlinger og de som vurderer studieretning tror sentrale årsaker til dette er:

* Mange velger bort yrkesfag fordi de tror det begrenser mulighetene for videre studieløp. Å vise at fagutdanning åpner flere enn muligheter enn det lukker er viktig for å stimulere flere til å velge yrkesfaglig retning.

* Stereotype holdninger til yrkesfagene består dessverre i beste velgående. I 2015 gjennomførte vi en representativ undersøkelse som viser at 47 prosent mener yrkesfag har lavere status enn studiespesialiserende fag.

Å gi fagskoleutdanningen studiepoeng, er et tiltak vi tror vil være med på å bryte den akademiske muren som i dag skiller fagskole og høyskole. Det vil unektelig øke fagenes status og vi er ikke i tvil om at mange foreldre vil oppleve det tryggere å støtte eget barn i valg av yrkesfag om de fikk tilleggspoeng.

Vi ønsker at det innføres følgende endringer:

* To tilleggspoeng for fullført fagutdanning når man har studiekompetanse. Det vil si at man uavhengig av fagretning vil få tilsvarende tilleggspoeng som de som har vært i førstegangstjeneste, eller tilbragt et år på folkehøyskole.

* Ett tilleggspoeng dersom fagutdanningen er relevant for den høyere utdanningen du søker. For eksempel vil en rørlegger få tilleggspoeng for å søke seg inn på høyere utdanning innen energi og miljø. Det samme vil en med fagbrev som helsefagarbeider dersom de søker seg til sykepleierstudiet.

* Når lærlingen er ferdig med svenneprøven kan de velge å fortsette på teknisk fagskole. Vi støtter Gudmundsens forslag om studiepoeng etter disse to årene. Ved å gi fagskolen studiepoeng vil man på sikt heve statusen til utdanningen.

Skal vi klare å møte etterspørselen etter arbeidskraft med yrkesfaglig kompetanse frem mot 2030 må fagutdanningen få den statusen og anerkjennelsen den fortjener.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler