PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Politisk streik 15. november

Rørentreprenørene Norge har mottatt varsel om politisk streik onsdag 15.november kl 13-15.30. Seks fagforeninger i Oslo, deriblant Rørleggernes Fagforening, har tatt initiativ til en politisk demonstrasjonsstreik for at myndighetene skal ta i bruk forskriftsadgangen i arbeidsmiljølovens § 15-12 (5) og forby innleie på byggeplasser i Osloområdet.

Aksjonen finner sted 15.11.2017, og det skal være en fanemarkering foran Stortinget kl. 14.00. Det innebærer at de av fagforbundets medlemmer som velger å slutte seg til aksjonen vil forlate arbeidsplassen i tidsrommet 13.00 – 15.30.
De enkelte bedriftsklubber vedtar tilslutning til aksjonen og kommer til å varsle sin egen bedrift i tråd med Hovedavtalens § 3-14.

Les mer om bakgrunnen for streiken her.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581