PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Pressemelding fra kjedene og RørNorges samarbeid med Lilleborg

Forrige uke sendte de fem kjedelederne ut en felles pressemelding der de kritiserer RørNorges samarbeid med Lilleborg og vedlikeholdsproduktet Jif Rørfrisk. Vi tar kritikken til oss og vil invitere kjedene til dialog om arbeidsfordelingen innad i bransjen.

Viser til forrige ukes artikkel i Rørfag http://rorfag.no/article/20151112/NYHETER/151119995/1003&ExpNodes=1003 og oppfølger hos VVS-forum: http://www.vvsforum.no/artikkel/10547/jif-saken-storm-i-et-vannglass-.html#.VkmtPHug1C0

Dagen før kjedeledernes presseutspill, hadde adm.dir. Tor Backe vært i dialog med flere av lederne. Vi ble derfor noe overrasket da de likevel valgt å sende pressemelding om saken.

Rørentreprenørene Norge har selvsagt ingen intensjon om å undergrave faghandelen, eller å legge oss bort i den enkelte medlemsbedrifts daglige drift.
Vi ønsker at medlemskap i Rørentreprenørene Norge skal oppleves som et konkurransefortrinn når publikum skal kjøpe rørleggertjenester, eller når myndigheter og presse søker talspersoner i bransjerelaterte spørsmål. For å oppnå dette må vårt navn og emblem være kjent for målgruppene, og det er det samarbeidet med Lilleborg har handlet om fra vår side.

Vi ønsker en sterk bransje som samarbeider til rørleggerfagets beste. Vi vil derfor snarest invitere kjedelederne til et møte for å diskutere hvordan vi i fremtiden kan unngå lignende interessekonflikter, og se på hvordan vi i større grad kan samle kreftene til felles innsats for en seriøs og profesjonell rørbransje.  

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler