PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Referansegruppe til Byggkvalitetutvalget oppnevnt

Oddgeir Tobiassen representerer Rørentreprenørene Norge i den nyetablerte referansegruppen som skal arbeide med å sikre byggkvalitet og seriøse og kvalifiserte aktører i byggenæringen. Ekspertutvalget er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har nå fått navnet Byggkvalitetutvalget.

Regjeringen har oppnevnt et uavhengig ekspertutvalg - Byggkvalitetutvalget - som skal vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring om ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet bidrar til å oppfylle mål om:
· forsvarlig byggkvalitet
· tydelig plassering av ansvar
· kvalifiserte og seriøse aktører

Byggkvalitetutvalget skal blant annet vurdere om ordningen med Sentral godkjenning og arbeidet med et Seriøsitetsregister bør videreføres, forbedres eller om det finnes andre løsninger som er bedre egnet.
Departementet nå oppnevnt en referansegruppe til utvalget bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen og interesseorganisasjoner.
Disse representerer kommunene, kommunale byggesaksbehandlere, forbrukere og eiendomsaktører. Referansegruppen skal gi innspill til utvalget i dette arbeidet.

Medlemmer i referansegruppen

· Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge
· Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet
· Thor Olaf Askjer, Norsk Eiendom
· Eli Frøystadvåg Aubert, KS
· Finn Bangsund, Maskinentreprenørenes Forbund
· Svein Bjørberg, Norges bygg- og eiendomsforening
· Stein Hesstvedt, Maler- og byggtapetsermestrenes landsforbund
· Jack Johnsen, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO)
· Sverre Kirkevold, OBOS
· Karina Krane, Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO)
· Elisabeth Kynbråten, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
· Annita Magnussen, Huseiernes Landsforbund
· Geir Egil Paulsen, Arkitektbedriftene
· Kari Reaver, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
· Kari Sandberg, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)
· Vidar Seterløkken, Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO)
· Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening
· Tore Strandskog, NELFO
· Edvard Eidhammer Sørensen, Fellesforbundet
 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler