PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Regelendring for arbeidsgiver-avgiften

De nye reglene for differensiert arbeidsgiveravgift trådte i kraft 1. juli.

Kort oppsummert skjer følgende endringer:

  • Flere kommuner kommer inn i ordningen
  • Energi- og transportsektorene er delvis utenfor, men definisjonene er innsnevret i forhold til opprinnelig
  • Flere tiltak skal kompensere for full arbeidsgiveravgift
  • Det knytter seg særlige utfordringer til arbeidsgivere som både driver virksomhet innenfor næringer som er omfattet av ordningen og sektorunntatt næring, såkalt blandet virksomhet.
  • Det vil komme mer informasjon fra skatteetaten snarlig

NHO har denne våren arbeidet mye med innspill til regjeringen om ordningen og med forslag til kompenserende tiltak. Endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften ble vedtatt av Stortinget 20. juni.

Her finner du NHOs faktaark om arbeidsgiveravgiften.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler