PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Regjeringen reverserer permitteringsreglene

Regjeringene opphever innstrammingen av permitteringsreglene. Bedriftenes lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengerperioden økes fra 26 til 30 uker.

Regjeringen varslet fredag at de vil endre reglene for permittering i revidert nasjonalbudsjett. Arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres da tilbake til 10 dager.

– Våre bedrifter permitterer fordi alternativet kan være konkurs eller oppsigelser. Etter innstramningene i permitteringsreglene høsten 2013, har både egne undersøkelser og statistikk fra SSB vist at flere bedrifter har måtte si opp fremfor å permittere. Oppsigelser fører til at bedriftene tappes for verdifull kompetanse, samt det kan også påvirke bedriftenes mulighet til å ta inn lærlinger, sier Sandnes.

Under torsdagens lønnsforhandlinger ble NHO, LO og YS enige om et felles brev til statsminister Erna Solberg hvor de ber om en endring i permitteringsreglene.

Allerede fredag kom svaret fra regjeringen: Arbeidsgivers dager med lønnsplikt ved permittering går fra 20 til 10 dager. De nye reglene vil bli gjeldende fra 1. juli 2015.

– Å reversere permitteringsregelverket har vært BNLs hovedbudskap til regjeringen i mange anledninger. Det er derfor gledelig at regjeringen har lyttet i denne svært viktige saken, avslutter Sandnes.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler