PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

oddgeir tobiassen
Direktør for kompetanse og utvikling i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen.

Reviderte og nye byggesaksblanketter fra nyttår

"Søknad om ansvarsrett" skal nå erstattes av en "Erklæring om ansvarsrett". Dette medfører også at alle vedlegg som tidligere fulgte Søknad om ansvarsrett, nå faller bort.

webSystemet er oppdatert med nye og reviderte byggesaksblanketter som gjelder fra 01.01.2016.

Disse skjemaene og blankettene er endret og gjelder fra 01.01.2016:

  • 5148 Samsvarserklæring
  • 5149 Kontrollerklæring med sluttrapport
  • 5151 Søknad om igangsettingstillatelse
  • 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
  • 5168 Søknad om endring av gitt tillatelse
  • 5174 Søknad om tillatelse til tiltak
  • 5185 Gjennomføringsplan
  • 5186 Melding om endring av ansvarsrett  (Ny blankett)

Følgende blanketter utgår som byggeblanketter:

  • 5159 Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral                                 godkjenning (lokal godkjenning)
  • 5160 Referanseprosjekt

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler