PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Skjermdump fra Enova-sider
(Skjermdump fra Enovas nettsider.)

Rørbransjen støtter elbil-satsing

Regjeringen har bevilget en ekstra milliard som øremerkes støtte i overgangen til nullutslipps næringstransport. Rørbransjen står klar til å bytte til grønne varebiler.

500 millioner kroner både i år og neste år skal øremerkes løsningen som kalles «Nullutslippsfond for næringstransport». Enova-fondet skal gi fart i markedet for nullutslippsteknologier som er prøvd ut og kan leveres i større volum. En av satsingene under fondet blir en ny støtteordning for innkjøp av batterielektriske varebiler.

– Nullutslippsfondet gjelder alle bedrifter, rørleggere, elektrikere, eller en bonde, for den saks skyld. Det er en enkel ordning også for små aktører, sa miljøvernminister Ola Elvestuen da satsingen ble offentliggjort i går.

Her kan du lese mer om støtten til kjøp av elektrisk varebil.

Rørbransjen står klar

– Regjeringens elbilmilliard vil endre måten bedrifter ser på innkjøp og leasing av biler på, tror fagsjef Energi og Miljø i Rørentreprenørene Norge, Eli Heyerdahl Eide. 

Hun forteller at en undersøkelse som i fjor ble gjennomført blant medlemmene i Rørentreprenørene Norge, viste at seks av ti vurderer det som svært sannsynlig eller sannsynlig at deres neste firmabil blir en elvarebil. 

Samtidig viser undersøkelsen at det foreløpig er få rørleggervirksomheter som har en stor andel elbiler. 75 prosent av bedriftene hadde ingen elbiler som firmabil, 16 prosent hadde en andel elbiler på ti prosent, fem prosent av bedriftene hadde en andel på 20 prosent og tre prosent hadde en andel på 30 til 40 prosent. Kun én prosent av bedriftene hadde en andel elbiler på minst 50 prosent.

Her kan du lese Rørfags omtale av undersøkelsen.

Lavere avgifter drivkraften

Hele 88 prosent av rørleggerbedriftene i undersøkelsen trekker fram at avgiftsnivået avgjør om og når man skifter til elvarebiler. Men også rimelig drift og gunstige rammebetingelser seiler opp som faktorer som vektlegges.

Gratis parkering og lave vedlikeholdskostnader og mulighet for å kjøre i kollektivfelt framheves også, men av færre.

Mens personbilsalget så langt i år har en elektrisk andel på over 44 prosent, ligger varebilene langt bak med en elbilandel på 5,9 prosent. Den er økende, men trenger ifølge miljøvernministeren ekstra virkemidler for å komme til målet. I tillegg til at avgiftene ikke favoriserer elektriske drivlinjer like mye når det kommer til varebiler, er en av årsakene at det rett og slett ikke er så mange biler å velge blant. Statsminister Erna Solberg er ikke i tvil om at norske myndigheter kan påvirke produsentene til å snu seg rundt fortere.

– Med dette tiltaket blir bestillingsmassen enda større, og har man etterspørrere nok, så kommer produktene, sa Solberg da nullutslippsfondet ble lansert.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler