PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen

Rørentreprenørene Norge positive til ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning

– Vi håper godkjent utenlandsk fagutdanning for rørleggerfaget kan bidra til like konkurransevilkår i rørleggervirksomhetene, ved at rammevilkårene blir like.

Det sier direktør for utvikling og kompetanse i Rørentreprenørene Norge, Oddgeir Tobiassen til VVSforum. Bakgrunnen er er at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har fått oppdraget med å godkjenne utenlandsk fagutdanning. I den forbindelse vil Rørentreprenørene Norge være representert som sakkyndige for rørleggerfaget. Oddgeir Tobiassen deltar i dette arbeidet sammen med Nicolai Reiserud fra Rørentreprenørenes Opplæringskontor i Buskerud.

For byggenæringen gjelder foreløpig fagene rørlegger, tømrer og betongfagarbeider som kan godkjennes av NOKUT.

– Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har fått oppdraget med å godkjenne utenlandsk fagutdanning. I utgangspunktet synes vi det er  positivt at vi nå får en ordning for å få godkjent utenlandsk fagutdanning. Hensikten med ordningen er at arbeidstakere med fullført fagutdanning fra hjemlandet kan få godkjent denne som sidestilt med norsk fag-/svennebrev når de arbeider i Norge, sier Tobiassen.

Rørentreprenørene Norge vil være representert som sakkyndig for rørleggerfaget i NOKUT for å sikre at utenlandsk utdanning er riktig og holder tilfredsstillende nivå I forhold til norsk utdanning.
– Skulle det vise seg at aktuell utenlands fagutdanningen ikke tilfredsstiller norsk nivå kan vi gi innspill til NOKUT på hva som kreves av tilleggskompetanse for å bli sidestilt, sier Tobiassen.

Ved inngangen av 2016 var det 150.000 østeuropeere som jobbet i Norge. Nå kan mange av disse arbeidstakerne få fagutdanningen fra hjemlandet godkjent i Norge. Det kan sikre dem høyere lønn og forhindre sosial dumping,

Direktøren for utvikling og kompetanse i RørNorge trekker også frem en annet viktig moment.
– Denne prosessen bidrar også til at får vi mer konkret innsikt i hva fagutdanningen i de aktuelle landene inneholder. I dag opplever vi mye “synsing” og “rykter” når utenlandsk fagutdanning diskuteres og vurderes, sier Tobiassen.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler