PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Oddgeir Tobiassen (til venstre), Marianne Wætnes Røiseland og Gustav Line gleder seg over den nye avtalen. (Foto: Stein Arild Iglebæk)
Oddgeir Tobiassen (til venstre), Marianne Wætnes Røiseland og Gustav Line gleder seg over den nye avtalen. (Foto: Stein Arild Iglebæk)

Rørentreprenørene og Cordel inngår samarbeid om RørWeb

Cordel Norge AS og Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om videre drift og videreutvikling av KS-, HMS- og FDV-systemet RørWeb.

Rørentreprenørene har i avtalen ansvaret for å sørge for at krav i markedet og i lovverk knyttet til kvalitetssikring og HMS er ivaretatt – og eier innholdet i systemet. Cordel overtar fra 1. januar 2020 eiendomsretten til programvaren RørWeb, og med det vedlikeholdsansvaret og oppfølging overfor kundene av tjenesten. 

Cordel vil integrere RørWeb med egne og andres tjenester og dermed effektivisere hverdagen for mange rørentreprenører. Cordel får også mulighet til å tilby tjenesten som selvstendig løsning til nye kunder. Rørentreprenørenes medlemsbedrifter vil, som tidligere, ha en fordelaktig pris på løsningen.

– Det stilles mange formelle krav til rørleggere og for å oppfylle disse har Rørentreprenørene laget en god programvareløsning som Cordel nå overtar ansvaret for. Vi er veldig fornøyd med å ha fått til en samarbeidsavtale med Rørentreprenørene. Cordel har de beste forutsetningene for å lage gode programvareløsninger for bransjen og med et tett samarbeid med kompetansemiljøet til Rørentreprenørene som leverer faglig innhold kan vi tilby de beste løsningene for KS, HMS og FDV til markedet, sier administrerende direktør Gustav Line i Cordel Norge.

Faglig ansvar

– I nærmere 20 år har vi hatt et godt samarbeid med Cordel Norge for utvikling og vedlikehold av kalkulasjonsmodulen "RS kalk/Cordel". Det føles derfor betryggende at de nå også skal videreforedle RørWeb. Å utvikle moderne IT-løsninger er krevende og ikke innenfor Rørentreprenørenes fokusområde fremover. Vårt hovedansvar er å sørge for at systemet er faglig oppdatert. Vi skal være en premissgiver for innhold, mens Cordel tar seg av det tekniske, sier administrerende direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

– Denne avtalen sikrer rørleggerbedriftene et godt og oppdatert KS-, HMS- og FDV-system. Det viktige er at vår bransje har gode digitale verktøy og er i frontlinjen blant håndverkerfagene, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

Han har hatt hovedansvaret for utviklingen av RørWeb og ser frem til utvidet samarbeid med Cordel Norge. 

Frem til overtakelsen 1. januar 2020 jobber aktørene sammen for å sikre en god utvikling av systemet og en vellykket overføring.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler