PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Fra SMB-dagen i 2018
SMB-dagen var en suksess i fjor. Den skal ikke bli noe dårligere i år.

Rørfaget i brytning

Endring står sentralt på SMB-dagen 4. november. Både hvordan bransjen som helhet utvikler seg, og hvordan den enkelte bedrift må tilpasse seg ny teknologi, mer krevende kunder og tøffere konkurranse.

– Endringstakten i næringslivet har aldri vært raskere. Det er en virkelighet av praktisk betydning for alle bedrifter. I løpet av SMB-dagen vil vi løfte noen viktige problemstillinger og få gode svar, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge.

SMB-dagen avholdes 4. november i Vika kino, Oslo.

Variert program

Jomar Heggdal Talsnes, fagsjef næringspolitikk i BNL, starter dagen med et helikopterperspektiv på næringen vår og peker på sannsynlig utvikling framover.

"Smarte bygg" er et begrep man hører stadig oftere, men hva betyr det egentlig? Ove Guttormsen, administrerende direktør i Nelfo, peker retning. Stikkord er miljøperspektivet, digitalisering, tekniske installasjoner som snakker sammen og nye samarbeidsformer i byggingen. 

Juss og ledelse

Av andre foredragsholdere utover dagen, kan vi nevne Rørentreprenørene Norges egen advokat, Trond Martinussen. Han tar for seg sentrale områder rørleggeren må passe på før en avtale inngås. Så vil William Bugge, leder for advokatforsikringen i Help, fortelle om noen smeller rørleggeren har gått på, basert på konkrete saker der de har bistått våre medlemmer.

Mange er usikre på en leders styringsrett. Siri Bergh, direktør for arbeidsgiverpolitikk i BNL, går gjennom reglene. Rannveig Ravnanger Landet, direktør miljø- og energipolitikk i BNL, tar for seg grønt skifte i praksis. Representanter fra Cordel og NRF vil også bidra i løpet av dagen.

Her kan du laste ned program for SMB-dagen.

Her kan du melde deg på.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler