PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Bilde: Plan International Norge
Bilde: Plan International Norge

RørNorge inviterer årets NM-vinner med på felttur

– RørNorge støtter Plan Norges vannrelaterte hjelpearbeid fordi vi da både kan gi hjelp til dem som trenger det og tydeliggjøre hvor viktig rørleggerarbeidet er, sier administrerende direktør Tor Backe.

Vi ønsker å gi en ung rørlegger muligheten til å se faget sitt i et større perspektiv, og virkelig synliggjøre at man som rørlegger er med å forvalte verdens viktigste ressurs – nemlig rent vann.

Rørentreprenørene Norge inviterer derfor årets NM-vinner med oss på en felttur til et av Plans prosjekter i Asia eller Afrika, hvor rent vann og trygge sanitærforhold er avgjørende faktorer.

Her kan du lese mer om det pågående samarbeidet mellom Rørentreprenørene Norge og Plan International Norge.

NM-vinner og bedriftsleder drar

I tillegg til årets vinner inviterer vi med oss daglig leder i bedriften, eventuelt opplæringsansvarlig.

Fra RørNorges side reiser kommunikasjonsansvarlig Tirill Ilebekk Hansen, som i tillegg til å være reiseleder også vil dokumentere oppholdet og levere tekst og bilder hjem til fagpresse og egne kanaler.

Det er selvsagt helt opp til vinnerkandidaten om han ønsker å gjennomføre feltturen.

Les intervju med årets NM-deltakere: Anund Aas, Didrik Hauge, Simon Nesje Holmeset, Tobias Bjørkmo Ellingsen og Jonas Bjerke Aarhus

Fokus på sikkerhet

Reisen planlegges gjennomført første kvartal 2018, dette av hensyn til regntid og klimavariasjoner, men det er ennå ikke sikkert hvor ferden går.

Det er flere faktorer involvert når slike reiser planlegges. Det viktigste er sikkerhet, vi må være 100 % trygge på at det er ufarlig for alle involverte i reisen. Deretter kommer ønsket om å besøke et prosjekt som er relevant for vårt fagområde. Rørentreprenørene Norge er for tiden involvert i et prosjekt i Zimbabwe, og vi har tidligere engasjert oss i Senegal.

Siden reisen er et stykke frem i tid kan andre land også være aktuelle reisemål. Reisemålet avgjøres i samråd med Plan International Norge så snart det lar seg gjøre.

Innblikk i rørleggerfagets betydning

I tillegg til personlig utbytte for de reisende vil vi i Rørentreprenørene Norge benytte muligheten til å synliggjøre fagets samfunnsverdi også for bransjen for øvrig.

Vi har tro på at dette vil være en unik mulighet for en fersk rørlegger til å få innblikk i rørleggerfagets betydning.

Her kan du melde deg gratis på årets Bygg Reis Deg, der du også finner rørlegger-NM 2017.

Når du klikker på linken kommer du til en registeringsside. Tast inn vår kode: PREGIF. Fyll ut registreringsopplysningene og få gratis adgang til Bygg Reis Deg 2017 som vår gjest.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler