PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

ill. bilde sentral godkjenning

Sanner lytter til byggenæringen

Diskusjonen om den såkalte "justeringen" som stiller nullkrav til ansatte fagarbeidere ved søknad om sentral godkjenning, tok mandag 4.12 en ny vending. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter i gang et større arbeid med å rydde opp i 20 år gammelt regelverk. Overgangstiden forlenges i to år, og et ekspertutvalg skal ta en gjennomgang av dagens verktøy for å sikre god byggekvalitet og arbeidet mot useriøse aktører. - Gledelig, sier Tor Backe i Rørentreprenørene Norge. - Vi ser frem til oppstart av dette arbeidet og håper det vil føre til resultater som bransjen er tjent med. Vi har merket oss at departementet ikke sier noe om den lille "justeringen" av SAK-forskriften som nylig ble bekjentgjort – men regner med at også den blir hensyntatt og følgelig ikke trer i kraft i påvente av utredningsarbeidet

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler