PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Seminar om pensjon

Storebrand tilbyr gratis seminar om tjenestepensjon til NRL-medlemmer som benytter seg av deres pensjonsordninger.

– Vi ønsker at NRLs bransjemedlemmer skal få god rådgivning og oppfølging gjennom året, sier kundeansvarlig Jannicke Brusletto i Storebrand.

Seminarene holdes i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, og er rettet spesielt mot de som har ansvaret for det daglige praktiske arbeidet med tjenestepensjonsordningen.

Det kan være krevende å sette seg inn i det kompliserte regelverket rundt tjenestepensjon på heltid for den som ikke jobber med pensjon på heltid. Dermed kan det være nyttig med en generell innføring i folketrygdens pensjoner og avtalefestet pensjon.

"I tillegg gir vi en innføring i regelverk og produkter for tjenestepensjonen. Du får også en oversikt over de viktigste hendelsene i en tjenestepensjonsordning i løpet av et år. Eksempler på det er nyansettelser, lønnsendringer og arbeidstakere som blir syke. Dette er hendelser som krever at du melder fra til oss. Eksempler på andre typer hendelser vi gjennomgår, er utsendelse av fakturaer. Vi presenterer samtidig Storebrands nettløsning Bedriftsportalen. Vi vil vise hvilken informasjon du kan finne her og hvordan den kan bidra til å effektivisere din hverdag." skriver Storebrand på sine nettsider.

Mer informasjon om kurstilbudet finnes du her. På disse sidene vil det også være påmeldingslink.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler