PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tor Backe

Sentral godkjenning viktigst i 2017

Å lande sentral godkjenning på en skikkelig måte er neste års fanesak nummer én for Tor Backe og Rørentreprenørene Norge.

– Her må vi få til en varig løsning som sikrer at realkompetansen ivaretas. Rørleggermestere må beholde tiltaksklassene de har i dag. Du skal ikke måtte være ingeniør for å ta ansvaret for utførelse av et sanitæranlegg i tiltaksklasse 3, sier Backe til Rørfag.

Regelendringen med stadig mer formelle utdanningskrav på bekostning av realkompetanse har skapt mye støy i bransjen. 2016 ga en foreløpig seier: Langvarig praksis godkjennes som en overgangsordning fram til 1. juli 2018.

Kvalitetssikring og utdanningsløp

To andre saker vil også stå helt sentralt i 2017:

– Styret har vedtatt en betydelig oppgradering av vårt websystem basert på en åpen dataløsning som kan gi en fleksibel utveksling av data med andre systemer. Løsningen vil for øvrig bli langt mer brukervennlig enn dagens system. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på dette arbeidet, sier Backe.

Løsningen er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2018.

I tillegg fortsetter arbeidet for å beholde utdanningsløpet for rørfaget på 4,5 år:

– Jeg ser ingen grunn til at myndighetene ikke skal lytte til oss, selv om de har foreslått å fjerne det siste halvåret av læretida. Her har vi en samlet rørbransje og BNL i ryggen.

Sitter til 2019

Backe startet i daværende NRL som advokat i 1978. Siden 1981 – altså i 35 år – har han vært daglig leder, eller administrerende direktør som det heter i dag.

Avtalen med styret er klar nok. Backe sitter som administrerende direktør fram til han fyller 70 år 31. mars 2019.

– Men da er også helt slutt, humrer Backe.

Han er opptatt av å balansere både alder og erfaring i egen stab.

I januar starter Martin Andersen (32) som fagsjef kvalitetssikring, en jobb Andersen selv beskriver som drømmejobben.

Vekst i byggeaktiviteten

Backe beskriver 2016 som et veldig aktivt år for RørNorge.

Byggeaktiviteten har økt kraftig siden 2015, bare på Vestlandet det er litt rolig.

– I Oslo er det nesten for mye å gjøre. Klarer du ikke å tjene penger som rørlegger nå, gjør du det aldri. Tilbakemeldinger fra bransjens aktører tyder imidlertid på at det er et kraftig prispress der ute – uvisst av hvilken grunn. Her er det ofte snakk om markedspsykologi.

Han trekker også fram samarbeidet med Byggenæringens Landsforening (BNL) og kampen mot svart arbeid og annen arbeidsmarkedskriminalitet.

RørNorge bruker mest tid på medlemsbistand, ikke minst tekniske spørsmål og faglig og juridisk bistand i forhold til anbud, offentlig anskaffelser og sentral godkjenning.

– Vi er flinke til å svare fort, det må vi være. Vi jobber også med å gjøre våre 15 avdelinger Norge rundt til en førstelinjetjeneste for oss.

Rørkvinnene kommer

I 2016 så også Rørbransjens kvinnenettverk dagens lys.

– Et lite kupp mens jeg var på ferie, som også styret har sluttet seg til i ettertid. Jeg er kjempepositiv til dette. Her har Eli Heyerdahl Eide gjort en veldig god jobb, hun er utadvendt og dyktig.

At rørbransjen har en vei å gå med kjønnsbalansen, er det liten tvil om. Backes eget styre har 11 medlemmer. Alle er menn.

– Det er klart det burde vært kvinner i styret. Her på kontoret er i hvert fall kvinnene i flertall.

Omdømme

– Hvordan vurderer du RørNorges omdømme?

– Internt i NHO-familien oppfattes vi som en oppegående organisasjon som jobber godt for medlemmenes interesser. I forhold til publikum og forbrukere tør jeg ikke si om vi er flinke nok.

Backe er særlig godt fornøyd med rekrutteringsjobben:

– Vi har utviklet dette fra kloakk og staking til et interessant fag. Her syns jeg virkelig vi har gjort en jobb sammen med opplæringskontorene.

Han nevner også fram Håndverkerklagenemnda, der RørNorge sammen med flere andre organisasjoner behandler forbrukerklager mot medlemsbedrifter.

– Nye EU-regler gjør også at vi vil søke om notifisering hos myndighetene. Det vil styrke oss ytterligere i forhold til å håndtere klager.

Verre for andre grupper

Fri flyt av arbeidskraft i Europa har rammet flere bransjer i Norge hardt. Backe trekker særlig fram maler- og murerfaget, der rekrutteringen til yrket har falt dramatisk de siste ti årene. Tømrerfaget har også opplevd betydelige utfordringer med rekrutteringen i samme periode.

– Rørleggerfaget har i snitt økt rekrutteringen med 3 prosent årlig i denne 10-årsperioden. Det er jeg veldig fornøyd med.

Strenge krav til materiell, publikums frykt for vannskader og fortsatt stor respekt for rørleggerfaget er ifølge Backe tre sentrale årsaker.

Kjedene og Rørentreprenørene Norge

Comfort, Bademiljø, Varme & Bad, VVS Eksperten og Rørkjøp er de fem store rørleggerkjedene i Norge.

– Hva slags behov er det for RørNorge når kjedene blir stadig større og viktigere?

– Dette er en utfordring for oss – og dem. Vi er i dialog med kjedene for å finne fornuftige samarbeidsformer og informere hverandre om våre respektive innsatsområder. Men vi bør nok møtes mer jevnlig for å finne en fornuftig arbeidsfordeling som tjener alle parter slik at vi unngår å tråkke i hverandres bed.

Backe mener den fornuftige arbeidsdelingen er at RørNorge i hovedsak tar seg av myndighetskontakten og utdanningspolitikken, mens kjedene har sin store styrke på markedsføring, butikkdrift og opplæring av sine ansatte.

Backe anslår at 50-60 prosent av de kjedetilknyttede rørleggerbedriftene er medlemmer hos RørNorge.

På flyttefot

70-årsdagen er et stykke unna, men Tor Backe har planen klar: I 2018 flytter han og kona inn i penthouseleilighet like ved Eiksmarka skole i Bærum, rett ved der de begge vokste opp.

Når pensjonisttida kommer i 2019, ser Backe fram til å kunne lese mer litteratur enn det han rekker over i en hektisk hverdag, mer tid til fjellturer og ikke minst flere turer sammen med kona i campingvogn – enten det blir sørover i Europa eller på turne i Norge.

– Det er fortsatt mange vakre steder i Norge som ikke er beskuet. Fruen liker campingvognlivet og det gjør jeg også. Hoteller får jeg mer enn nok av i jobben. Men til tider er det nødvendig å sette vogna hjemme og benytte fly – så ingen ting er utelukket.

Fakta om Backe

Navn: Tor Backe (67)
Stilling: Administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge
Utdanning/yrke: Jurist
Sivil status: Gift, to barn, fire barnebarn
Bosted og hjemsted: Bekkestua, Bærum

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler