PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Frode Haraldsen
Nestleder i Rørentreprenørene Norges styre, Frode Haraldsen.

Signerte lærlingeklausul i Akershus

For å få Akershus-politikerne til å forplikte seg til å velge leverandører som bruker lærlinger, har NHO fått hjelp av Rørentreprenørene Norges Frode Haraldsen til å vise hvor viktig dette er for rørbransjen. Møtet ble sendt på NRK Østlandssendingen.

Haraldsen er nestformann i Rørentreprenørene Norges styre og daglig leder i Lørenskog Rør AS. I bedriften er det 20 ansatte, hvorav fire er lærlinger.

Han ble sammen med ordførerkandidater invitert av NHO for å snakke om dagens lærlingesituasjon og gjøre tiltak for å trygge rørbransjen fremover. De utfordret ordførerkandidatene i Akershus' 22 kommuner til å undertegne lærlingeklausulen som forplikter dem til å leie inn seriøse entreprenører med lærlinger når de skal gjøre store innkjøp i kommunen.

NRK lagde reportasje om møtet. Her kan du se den!

Viktig å ta vare på faget

– Det er viktig at de seriøse bedriftene tar inn lærlinger, fordi man da har mulighet til å bringe faget videre, og ta vare på det. Her er det en jobb å gjøre, sier Haraldsen.

Han legger til at konsekvensen av at mange useriøse bedrifter slipper til, er at en del arbeid utføres av ufaglærte.

– Dette arbeidet er som oftest av svært dårlig kvalitet, noe som igjen fører til at det blir det konflikter og høye kostnader.

Han mener et godt samhold i rørbransjen vil styrke bedriftene og gi bedre mulighet for lærlinger.

Bør stilles krav

– Hensikten med møtet var at NHO var litt nysgjerrige på bedriften og lærlingeordningen. Det var også fokus på hvor lett det er å ivareta lærlingeordningen i dagens situasjon med veldig press på pris på spesielt byggeprosjekter. Det er mange utenlandske arbeidstakere som har mulighet til å jobbe billigere enn vi kan på grunn av eksempelvis kostnadsnivå, sier Haraldsen.

De viktigste tiltakene bedriften mener burde gjøres, er at det bør stilles krav til lærlinger, offentlige innkjøp og kontrakter.

– Om man får en entreprise fra det offentlige, må man dokumentere at man har lærlinger. Det er kun de seriøse bedriftene som tar samfunnsansvar og har med seg lærlinger - det var også litt av temaet.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler