PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Illustrasjonsbilde: NOKUT
Illustrasjonsbilde: NOKUT

Sikrer kvalitet på utenlandsk fagutdanning

Siden 2016 har 336 utenlandske rørleggere som jobber i Norge søkt godkjenning av sin utdanning gjennom NOKUT. Nesten halvparten har blitt godkjent.

– Vi ønsker kvalifisert arbeidskraft og stiller oss bak ordningen. NOKUT oversetter og kvalitetssikrer læreplanene, før en komité går gjennom dem og ser om de kan sidestilles med norske læreplaner, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

NOKUTs godkjenningsordning vurderer om utenlandsk kompetanse er sammenliknbar med et norsk svennebrev i rørleggerfaget. På denne måten kan norske rørleggerbedrifter forsikre seg om at alle deres ansatte har hatt opplæring i tilsvarende systemer som vi benytter her til lands, og at de har relativt lik grunnkompetanse.

– Spesialisering vil selvsagt variere fra firma til firma, men det er viktig at utdanningene deres innehar de vesentlige delene som den norske læreplanen har. Det blir også spennende å se om de fremdeles kan sidestilles når det kommer nye læreplaner til høsten, sier Nielsen.

Grundig godkjenningsprosess

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Godkjenningsordningen har eksistert siden 2016, og i dag er det fagarbeidere fra Polen, Litauen, Tyskland, Latvia og Estland som kan søke om å få vurdert sine kvalifikasjoner. I 2021 satser NOKUT på å inkludere enda flere land.

– Vi har opparbeidet oss gode nettverk i de ulike landene som gjør at vi i dag kan vurdere de rette dokumentene på rett måte, sier seksjonssjef Silje Molander ved Fagutdanningsseksjonen i NOKUT.

NOKUT skaffer læreplanene fra myndighetene i de gitte landene, og får dem oversatt og tilsendt sakkyndige til godkjenning. Molander understreker at søknader som ligger på et for lavt nivå eller som ikke har tilstrekkelig omfang ikke går videre til godkjenning.

– Vi sjekker alle søknadsdokumenters ekthet. I tillegg til rutinemessige verifiseringer, tar vi ved uregelmessigheter i dokumentet alltid kontakt med utsteder for å få bekreftet at dokumentet er ekte. Forfalskninger politianmeldes alltid, sier Molander.

Illustrasjon av saksbehandlingen:

Ønsker kvalitet i alle ledd

Målet er at alle som jobber innen ulike fagretninger i Norge har tilstrekkelig kompetanse til å oppfylle norske standarder og krav.

denne ressurssiden finner du mer informasjon om ordningen på norsk, engelsk, litauisk og polsk. Du kan også ta kontakt ned NOKUT direkte på epost utland@nokut.no.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler