PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskole utdanningen “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”. Vi planlegger oppstart av utdanningen høsten 2020 og avventer godkjening fra NOKUT.
Tor Jørgen Askim (NAML), Harry Bjerkeng (Nordisk Håndverksforum), Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Finn Bangsrud (MEF), Anne Hagen Bakken (Norges grønne fagskole – Vea) og Finn Andersen (MEF) har jobbet med utviklingen av fagskoleutdanningen “Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs”. Vi planlegger oppstart av utdanningen høsten 2020 og avventer godkjening fra NOKUT. (foto: Norges grønne fagskole - Vea)

Nytt fremtidsrettet studie – søknadsfrist 15. april!

Sirkulær disponering av vannressursene

Bransjesamarbeid, fra planlegging til utførelse, av sirkulær vannhåndtering er essensen i det nye fagskolestudiet som er utarbeidet av tre bransjer.

– Studiet er fremtidsrettet og ved å samle anleggsgartnerbransjen, maskinentreprenørbransjen og rørleggerbransjen til ett og samme studium, kan vi lære av hverandres utfordringer og muligheter. Vi kan finne helhetlige og bedre løsninger, der vi slår sammen løsningene fra de ulike fagområdene for å takle de samfunnsutfordringene vi har med vann, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i RørNorge.

Dette er et godt eksempel på "bærekraft og sirkulær økonomi". Som bransje må vi i mye større grad i fremtiden skaffe oss kunnskap om – og ikke minst ta bedre vare på – ressursene som omhandler gjenbruk av avløpsvann, og spesielt gråvann (overflatevann, regnvann og lignende). I dag er dette så å si uutnyttede ressurser.

Her kan du søke på utdanningen. Husk søknadsfrist 15. april!

– Det nye studiet gir kunnskap til hvordan vannressursene kan gjenbrukes. Hagevanning, næring for planter, grønnsaker og ikke minst bilvask og andre formål som ikke krever forbruksvann av høy kvalitet er klare eksempler, sier Tobiassen.

Han legger til at en stor fordel med prosjektet er at andre europeiske land som har et helt annet forhold til verdien av å bruke både gråvann- og forbruksvann, er inkludert i prosjektet. Disse kan berike oss med sine erfaringer

Trenger mange flere fagutdannede

Dagens tilvekst av ingeniører og fagutdannede innen vann- og miljøteknikk er for lav, og det må utdannes og rekrutteres mange nye medarbeidere i årene framover for å kunne ta tak i etterslepet.                                         

– Det er behov for flere kompetente folk på alle nivåer i alle deler av bransjen. NHOs kompetansebarometer og BNLs fremtidsbarometer viser at det er behov for kompetanse innen kommunalteknikk og VA nå og i kommende år, sier fagskolelærer Magnus Nyheim ved Norges grønne fagskole – Vea.

Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), RørNorge og Naml (Norsk anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) har sammen utviklet studiet. I tillegg har de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

Viktig å øke tverrfaglig forståelse

– Å øke de aktuelle bransjenes forståelse for tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak, og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene er viktig, sier faglæreren.

Studiet går på deltid og er nettbasert med 7 samlinger à 3 dager. Dette er et studium som bransjene selv har vært med å utvikle og som de ser at det er et stort behov for. 

– Det handler om å tilegne seg en kompetanse som gir deg konkurransefortrinn og som bidrar til bedre utnyttelse av vann i alle sektorer, konkluderer Nyheim.

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronautbruddet gir regjeringen en ekstraordinær tilskuddsordning med formål om å styrke kompetanseutvikling i arbeidslivet.
Dette iverksettes blant annet i Viken og Innlandet.

Sjekk om dette tilbudet også gjelder i din fylkeskommune!

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler