PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Skjema for vann- og avløps-installasjoner

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) har nå laget og revidert endelig utkast til nasjonale skjemaer for vann- og avløpsinstallasjoner.

Dette med bakgrunn i mottatte høringer.

Reviderte og endelige utkast:

Arbeidsgruppen er svært fornøyd med den positive responsen fra nærmere 60 kommuner, rørleggerforetak og andre interessenter som ga skriftlig tilbakemelding innen høringsfristen.

I vedlagte reviderte og endelige utkast er det ytterligere lagt vekt på forenkling, gjenkjennbarhet, gjenbruk av informasjon og standardisert oppbygging av skjemaene med bakgrunn i høringene.

Siste frist for tilbakemelding før lansering er satt til 20. november 2014.

Eventuelle tilbakemeldinger sendes: firmapost@rornorge.no og merkes "revidert og endelig utkast forslag nasjonale skjemaer".

Likelydende brev er sendt fra NKF og NRL til rørleggerforetak, kommuner og andre berørte instanser.

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler