PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

Eli Heyerdahl Eide er fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge.
Eli Hermine Heyerdahl Eide

Slik må vi endre oss for å henge med TEK-endringene

I følge Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) tilfredstiller både vannbåren og luftbåren varme kravene til energifleksible varmesystemer. Det betyr at vi ikke lenger får «hjelp» fra lovverket til å selge inn vannbåren varme.

Her kan du lese om endringene i TEK som er relevante for rørbransjen

– Skal vi lykkes med å øke andelen vannbåren varme i norske bygg er det rørleggerne og leverandørene det kommer an på i første omgang, sier Eli Heyerdahl Eide (fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge).

Hun understreker at alle da må ta innover seg at man ikke kan legge gulvvarme i nye godt isolerte hus på samme måte som tidligere.

– Veilederen sier ikke noe om det, men vi vil erfare at man må bygge «lett regulerbare» varmeanlegg i fremtiden, sier Eide.

I praksis betyr det at nedstøping av rør kan bli en dårlig løsning fremover. Varmen må opp i gulvet, så nær foten og rommet som mulig – akkurat slik elektrikeren praktiserer det med sine varmekabler.

– Her håper jeg leverandørene kommer på banen og blir enige om gode løsninger som ikke på grunn av kostnader skyver slike løsninger utover sidelinjen. Det vi tilbyr av gulvvarme må stå i stil med behov og gir fornøyde kunder, sier fagsjefen.

Hjelp kunden med tilskuddsordninger

For å øke incentivene for valg av vannbåren varme må også alle rørleggerbedrifter som selger varmeløsninger samtidig tilby kunden hjelp til å benytte seg av det som finnes av ulike økonomiske tilskudd (f.eks. Enova), og opplyse om og tilby kjøleløsning der det blir valgt energibrønn.

Må forholde oss til nåværende forskrift

– Er DiBks forskrift «bra» eller ikke?

– Nei, vi er ikke fornøyd med at det åpnes for en så stor andel direktevirkende EL i norske bygg. Men det at vi ikke er fornøyd hjelper lite akkurat nå, for nå må vi forholde oss til det som foreligger. Da må vi legge de endringene som nå har kommet til grunn og handle deretter. Vi (RørNorge) kommer selvfølgelig til å fortsette å jobbe for at myndighetene i fremtiden skal legge føringer som gjør at forbruker og profesjonelle byggherrer blir tvunget til å ta gode valg, men frem til da er det den utførende delen av bransjen som må løse dette ved å synliggjøre fordelene til vannbårne varmeanlegg, sier Eide.

Hun legger til at en avgjørende faktor om vi skal lykkes er at hver enkelt rørleggerbedrift går i seg selv og gjør en vurdering av om vannbåren varme faktisk skal være en del av kjernevirksomheten i bedriften.

For mye dårlig på dagens marked

– I dag er det for mange, både rørleggere og ikke-rørleggere, som har en del av dette markedet og er med på å gi vannbåren varme et dårlig rykte og uheldig omtale, sier Eide.

Fagsjefen understreker viktigheten av at det er rørleggerfirmaer som i realiteten har den nødvendige kompetansen rundt vannbårne varmeanlegg, og at det er de som skal utføre disse jobbene. Hun er sikker på at dersom vi ikke selv klarer å regulere dette vil vi i fremtiden få lovverk som regulerer dette ved at man stiller formelle krav til kompetanse og erfaring for å få utføre slike jobber.

– Vannbåren varme i nye godt isolerte hus vil kreve en helt annen kompetanse og forståelse av hvordan man skal tilfredsstille oppvarmingsbehov og komfortkrav, mener fagsjef Eide.

Mange enes om at jobben med å legge rør er den enkleste. Kunsten er å legge rørene riktig – både med tanke på omfang og senteravstander.

– Og DET kan vi! Men vi må fortelle de gode historiene om de fornøyde kundene og de bra anleggene. Samtidig må vi ordne opp i det som alt er gjort og ikke virker. Det blir et spennende år, avslutter Eide.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler