PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilbakestille: Hold Ctrl-tasten nede (Cmd for Mac). Trykk 0 (tallet null).

sprinkler
Foto: Wikimedia Commons

Sprinklerskole i regi av BD og If

Brødrene Dahl (BD) og If forsikring lanserer i løpet av våren sitt nye prosjekt Sprinklerskolen – et prosjekt RørNorge opprinnelig var engasjert i, men trakk seg ut av.

– Bakgrunnen for engasjementet var innspill fra våre medlemmer og avdelinger som ønsket en egen sprinklerutdanning for montører som lå på et enklere nivå enn dagens sprinklerkurs i regi av TI på Karmøy, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge, Tor Backe.

Det var også ønskelig at kurset skulle kunne gjennomføres forskjellige steder i landet – ikke bare på Hobøl (If's kurssted) hvor blant annet montørkurset er tenkt gjennomført.

– Da det imidlertid etter hvert fremkom at dette kurset ikke ville inngå i Finans Norges (FG) sertifiseringsordning, sa Styret nei til videre deltakelse for Rørentreprenørene Norges del, sier Backe. Kurset fremstår således i dag kun som er et rent montørkurs i regi av If og BD uten noen binding til FGs sertifiseringsordning. 

For lite kredit

RørNorges Styre mener at et rent sprinklerkurs som ikke gir noe kredit i forhold til sprinklerkurset til TI på Karmøy, er mindre interessant for bransjen. Administrasjonen har følgelig fått i oppdrag å kontakte Finans Norge med tanke på å få dette montørkurset godkjent i forhold til FG-godkjenningen.

– Ikke nødvendigvis som et sertifikatkurs, men som et innføringskurs hvor montøren i det minste får godskrevet hele eller deler av kurset dersom han siden ønsket å ta et sprinklersertifikat, sier Backe.

RørNorge positive til initiativet

Rørentreprenørene Norge vil understreke at man selvsagt ikke er negativ til at noen tar initiativ til denne type kurs – noe som også uttrykkes fra FGs side.

– Vi er imidlertid klare på at kurstilbudet ville ha vært langt mer interessant for bransjen dersom man hadde fått Finans Norge sterkere engasjert i kursopplegget slik at montørkurset kunne fått en type sertifiseringsgodkjenning, sier Backe.

Styret i Rørentreprenørene Norge har overlatt til RørNorges administrasjon å fortsette dialogen med Finans Norge for å forsøke å finne en konstruktiv løsning på denne problemstillingen – slik at dette positive initiativet fra If og BD kunne få en bredere oppslutning i bransjen.

 

Rørentreprenørene Norge
Vi er en bransjeorganisasjon for rørleggerforetak med det formål å stimulere til og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet som skal være forankret i en høy etisk standard og faglig kompetanse.

Besøksadresse
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo

Postadresse
Postboks 5480, Majorstuen, 0305 Oslo

Telefon: 23 08 76 50

E-post: firmapost@rornorge.no

Org.nummer: 960 951 581

Personvern og informasjonskapsler